strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 23 stycznia 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 46/2019

OBWIESZCZENIE NR 46/2019

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

 

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 713/19  o pow. 962 m2 położona przy ul. Bohaterów Westerplatte w obrębie 2 Miasta Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00047454/3.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 713/19  o pow. 962 m2 położona przy ul. Bohaterów Westerplatte w obrębie 2 Miasta Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00047454/3.Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działka oznaczona symbolem B - tereny mieszkaniowe. Nieruchomość stanowi teren okalający działkę o nr ewid. 714 pod budynkiem Bohaterów Westerplatte 11, dostępność komunikacyjna od ulicy Bohaterów Westerplatte (droga asfaltowa).

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu, na którym położona jest w.w. działka gruntu istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku, uchwała nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016r., Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2017r., poz. 82. Przedmiotowa działka zawarta jest w konturze 3 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

4. Cena nieruchomości – grunt: 3 556,83 zł (cena z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 99%, do ceny zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT); nakłady: 4 360,35 zł (cena z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 85%). Łącznie: 7 917,18 zł

5. Informacje o przeznaczeniu – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę o nr ewid. 714 położoną w obrębie 2 miasta Giżycko będącej własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej Bohaterów Westerplatte 11.  

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 11 czerwca 2019 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 29-04-2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS