strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 23 stycznia 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 48/2019 - lokal mieszkalny Smętka 14/2

 

 

OBWIESZCZENIE NR 48/2019

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze budynku mieszkalnego dwurodzinnego nr 14 przy ul. Smętka w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 48,70m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicami o pow. 6,50m2 oraz 3,80m2 oraz udziałem wynoszącym 516/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 1450 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 385m2.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze budynku mieszkalnego dwurodzinnego nr 14 przy ul. Smętka w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 48,70m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicami o pow. 6,50m2 oraz 3,80m2 oraz udziałem wynoszącym 516/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 1450 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 385m2; Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej księgę wieczystą nr OL1G/00007198/8, zaś dla nieruchomości lokalowej o nr OL1G/00009178/6. Lokal składa się z 3 pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju. Stolarka okienna PCV i drewniana, na podłogach w pokojach i przedpokoju panele. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. – lokalne piecem gazowym. Lokalizacja nieruchomości w pośredniej części miasta, dojazd bezpośrednio drogą asfaltową, w pobliżu miejsca parkingowe.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006r., opublikowanym w Dz. U . Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 106, poz. 1689 z dnia 7.08.2006r. – kontur 4 MU, zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 

4. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie: 160 000,00 zł   

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  7 czerwca 2019 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt. 1 i upływie terminu wskazanego w pkt. 2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.

4.Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 24.04.2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS