strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Przetargi na dzierżawę lub najem nieruchomości

Obwieszczenie nr 49/1/2020 zmieniające obwieszczenie 49/2020

OGŁOSZENIE NR  49/1/2020

              z dnia 11 maja 2020 r.

 

  

W Ogłoszeniu nr 49/2020 z dnia 7 maja 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

 

Zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

 

2. Rodzaj umowy

a)      umowa dzierżawy na czas oznaczony od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.  – dotyczy terenów wymienionych w punkcie: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9

b)     umowa dzierżawy na czas oznaczony od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2022 r. – dotyczy terenu wymienionego w punkcie: 1.2, z możliwością prowadzenia działalności w okresach:

- od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,

- od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.,

- od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

 

Zmienia się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

 

3. W odniesieniu do terenów wymienionych w pkt 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ustala się następujące wywoławcze stawki czynszu netto za cały okres trwania umowy - (1 czerwiec 2020 r. - 30 wrzesień 2020 r.):

 

Za teren wymieniony w pkt 1.1.: 4500 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

 

Za teren wymieniony w pkt 1.3.: 1350 zł netto

Wadium: 200 zł

Postąpienie minimalne: 100 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.4.: 1350 zł netto

Wadium: 200 zł

Postąpienie minimalne: 100 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.5. (pawilon handlowy nr 1): 5000 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.6. (pawilon handlowy nr 2): 5000 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.7. (pawilon handlowy nr 3): 5000 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.8. (pawilon handlowy nr 4): 5000 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.9. (pawilon handlowy nr 5): 5000 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

W odniesieniu do terenu wymienionego w pkt 1.2 ustala się następującą wywoławczą stawkę czynszu netto odrębnie za każdy z okresów wymienionych w pkt 2b tiret 1-3: 35000 zł netto

Wadium: 1000 zł

Postąpienie minimalne: 500 zł.

 

Zmienia się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

 

5. Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 równych ratach: I rata płatna przed zawarciem umowy i następne kolejno: do 30 czerwca 2020 r, 30 lipca 2020 r. i 30 sierpnia 2020 r. na rachunek Gminy Miejskiej Giżycko wskazany w umowie dzierżawy – dotyczy terenów wymienionych w punkcie: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.

 

Czynsz dzierżawny za teren wymieniony w pkt 1.2 płatny będzie:

- od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. w 4 równych ratach: I rata płatna przed zawarciem umowy i następne kolejno: do 30 czerwca 2020 r, 30 lipca 2020 r. i 30 sierpnia 2020 r.,

- od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. w 2 równych ratach: I rata płatna do 29 kwietnia 2021 r. II rata płatna do 30 lipca 2021 r,

- od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. w 2 równych ratach: I rata płatna do 29 kwietnia 2022 r. II rata płatna do 30 lipca 2022 r,

 

Pozostała treść i załączniki Ogłoszenia nr 49/2020 z dnia 7 maja 2020 r. pozostają bez zmian.


Giżycko, dnia 11.05.2020 r.

 

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS