strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 25 lutego 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 54/2019

OBWIESZCZENIE  NR 54/2019

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 10A przy ul. Daszyńskiego w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 41,48 m2 oraz przynależna piwnica o pow. 3,12 m2 wraz z udziałem 51/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 196 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,0217 ha oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00013380/6; lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 18 położony na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10A przy ul. Daszyńskiego 10A w Giżycku zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym  196 (obręb 2 miasta Giżycko) o powierzchni 0,0217 ha. Nieruchomość znajduje się blisko centrum miasta Giżycka, ul. Daszyńskiego to ulica o średnim natężeniu ruchu, dwukierunkowa. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową, w pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki wielorodzinne i usługowo-handlowe. W niedalekiej odległości ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, plac zabaw, boisko. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Stolarka okienna PCV. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, kanalizacyjną, wodociągową, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Układ funkcjonalny pomieszczeń korzystny. Budynek Daszyńskiego 10A wybudowany został w roku 1975, pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, po termomodernizacji.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006 r., opublikowanym w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 106 poz. 1689 z dnia 7.08.2006 r. i znajduje się w konturze 3 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 122 414 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 28 czerwca 2019 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 i upływie terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

 

Giżycko, dnia 14-05-2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS