strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 17 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 81/2018

OBWIESZCZENIE NR 81/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal użytkowy nr 1 znajdujący się w podpiwniczeniu budynku wielorodzinnego położonego w Giżycku przy ul. Armii Krajowej 8 o powierzchni 72,36 m2 wraz z udziałem 55/1000 w elementach wspólnych budynku oraz udziałem 55/1000 w działce gruntu o nr geod. 731 (obręb 2 Giżycko) o pow. 405 m2

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – lokal użytkowy nr 1 znajdujący się w podpiwniczeniu budynku wielorodzinnego położonego w Giżycku przy ul. Armii Krajowej 8 nie posiada księgi wieczystej, dla działki gruntu o nr geod. 731 (obręb 2 Giżycko) o pow. 405 m2  Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę Wieczystą OL1G/00013600/5.

3. Przeznaczenie nieruchomości: terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość wg zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku  (Uchwała Nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016 r., Dz. U. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 4 stycznia 2017 r. poz. 82) znajduje się w konturze 8MN – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 68 000 zł   

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z wymienionych niżej warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

c)      są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2.Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w pkt 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 24 sierpnia 2018 r. (włącznie).

3.Informacja o sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 w drodze przetargu zostanie podana odrębnym Obwieszczeniem określającym termin oraz warunki przetargu. .

4.Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 73 24 11 wew. 2114.

 

 

Giżycko, dnia 13.07.2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS