strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 17 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 98/2018 - nieruchomości Grajwo

OBWIESZCZENIE NR 98/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

I.

 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko,  oznaczona nr geodezyjnym działki 310 o pow.  6355m2.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko,  oznaczona nr geodezyjnym działki 310 o pow.  6355m2,  opisana w KW OL1G/00021215/8;
 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona symbolem 1MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XXIX/287/05 z dnia 12 sierpnia 2005 r.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 318.000,00 zł +23%VAT;
 5. Forma zbycia: sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

II.

 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko,  oznaczona nr geodezyjnymi działek 311 i 174, o łącznej pow.  7466m2.
 2. 2.      Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko,  oznaczona nr geodezyjnymi działek 311 i 174, o łącznej pow.  7466m2,  opisana w KW OL1G/00021215/8;
 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona symbolem 1MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XXIX/287/05 z dnia 12 sierpnia 2005 r.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 374.000,00 zł +23%VAT;
 5. Forma zbycia: sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

III.

 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko,  oznaczona nr geodezyjnymi działek 313,314 i 176, o łącznej pow.  6950m2.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko,  oznaczona nr geodezyjnymi działek 313,314 i 176, o łącznej pow.  6950m2,  opisana w KW OL1G/00021215/8;
 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona symbolem 1MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XXIX/287/05 z dnia 12 sierpnia 2005 r.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 348.000,00 zł +23%VAT;
 5. Forma zbycia: sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

IV.

 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko,  oznaczona nr geodezyjnymi działek 312 i 175, o łącznej pow.  6951m2.
 2. 2.      Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko,  oznaczona nr geodezyjnymi działek 312 i 175, o łącznej pow.  6951m2,  opisana w KW OL1G/00021215/8;
 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona symbolem 1MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XXIX/287/05 z dnia 12 sierpnia 2005 r.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 348.000,00 zł +23%VAT;
 5. Forma zbycia: sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

 

 Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

c)      są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 20 września 2018r. (włącznie).

3. Informacja o sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt I-IV w drodze przetargu zostanie podana odrębnym Obwieszczeniem określającym termin oraz warunki przetargu.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 732 41 11 wew. 5.

 

 Giżycko, dnia 08.08.2018 r.

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS