strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 4 kwietnia 2020   pogoda
media

Inwestycje

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków

Reaktor biologiczny

 

Największym przedsięwzięciem pierwszych samorządów była budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków nad Niegocinem, która zabezpieczyłaby jeziora mazurskie przed zrzutem nieczystości.

 

Wybudowana w latach dziewięćdziesiątych oczyszczalnia przeszła  gruntowną modernizację (2002 - 2004) i na wiele lat zapewni czystość wód w okolicznych jeziorach. Za tą podstawową dla kierunku rozwoju miasta sprawą poszła rozbudowa bazy turystycznej, w znacznej mierze realizowana poprzez nową aktywność zawodową samych mieszkańców miasta. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać w mieście prywatne hotele i pensjonaty, kawiarenki, restauracje i sezonowe punkty gastronomiczne, wypożyczalnie jachtów i sprzętu pływającego, jak również różnego rodzaju rodzinne zakłady handlowe i usługowe, obsługujące turystów

 

Historia oczyszczalni ścieków w Giżycku sięga lat 60-tych. Pierwsza była oczyszczalnią mechaniczną (piaskownik, osadnik Imhoffa). Skuteczność oczyszczalni wynosiła wtedy 30%. Z uwagi na możliwość degradacji jezior mazurskich w latach 70-tych przystąpiono do prac projektowych nowej oczyszczalni.

 

Budowę oczyszczalni ścieków w Bystrym k. Giżycka, spełniającą kluczową rolę w systemie gospodarki ściekowej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich rozpoczęto w 1984 roku.

 

W 1992 roku podjęto decyzję o przeprojektowaniu istniejącej oczyszczalni, ze względu na zmienione przepisy ochrony środowiska (Rozp. MOSZNiL z 5.XI.1991 r.), bowiem kończenie inwestycji zgodnie z projektem, nie zapewniało prawidłowej jakości ścieków oczyszczonych.

 

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zdecydowano się na dokończenie wyłącznie tych obiektów, które zapewniałyby na kilka lat właściwy efekt oczyszczania. Przyjęto technologię oczyszczania ścieków mechaniczno – biologiczną w układzie zmodyfikowanego Bardenpho opartą na jednym ciągu technologicznym, symultanicznym chemicznym strąceniem fosforu (autorstwa szwedzkiej firmy Scandia Consult).

 

Z początkiem 1995 roku zakończono rozruch technologiczny. Kilkuletnia eksploatacja obnażyła niedociągnięcia, również projektowe. Mając na uwadze intensywną rozbudowę systemu kanalizacyjnego okolicznych gmin i dotychczasowe problemy, przystąpiono do modernizacji i rozbudowy eksploatowanej oczyszczalni.

 

Rzut z góry na osadniki wtórne i reaktor biologiczny

 

Inwestycję rozpoczęto w kwietniu 2002 roku. Wykorzystane i przebudowane zostały istniejące obiekty kubaturowe: zamontowano kratę schodową o mniejszym prześwicie, uruchomiono system płukania piasku, wprowadzono komory regeneracji osadu, powstały nowe komory napowietrzane systemem turbin oraz rozbudowany został istniejący system napowietrzania drobnopęcherzykowego. Zwiększono możliwości retencyjne obiektu. Modernizacja objęła również gospodarkę osadową. Zastosowano dwie wirówki, zagęszczacz oraz nowatorską autotermiczną, termofitową stabilizację tlenową osadu.

 

Przy modernizacji i rozbudowie zastosowano najnowsze technologie oraz materiały, co sprawiło, że oczyszczalnia spełniała najwyższe standardy na poziomie technicznym i eksploatacyjnym zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

 

Do wykonania zadania poza środkami własnymi Urzędu Miejskiego i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, korzystano z dotacji Fundacji Eko-Fundusz, środków z budżetu państwa przyznanych w ramach Wojewódzkiego Programu Restrukturyzacji i Rozwoju oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaciągnięto również kredyty w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

 

Cele realizacji projektu:

główne:

- ochrona największego w Polsce ekosystemu śródlądowych wód stojących – Systemu Wielkich Jezior Mazurskich,

- zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska, jakie mogło wystąpić w wyniku poważnej awarii na oczyszczalni pracującej w układzie pojedynczego ciągu technologicznego.    

poboczne:

- ochrona zlewni rzeki Sapiny, ochrona wód podziemnych północnej części Regionu WJM, upowszechnianie najlepszych dostępnych technologii w dziedzinie ochrony środowiska.

      

Efekty rozbudowy i modernizacji:

-       poprawa ochrony środowiska,

-       wzrost przepustowości pod względem ładunku, do 90 000 RLM,

-       poprawa redukcji zanieczyszczeń,

-       możliwość rozbudowy systemu kanalizacyjnego,

-       stabilizacja i higienizacja osadów do przyrodniczego wykorzystania poprzez wprowadzenie technologii ATSO,

-       likwidacja wykrytych wad technicznych i technologicznych,

-       możliwość remontów i przeglądów eksploatowanego ciągu biologicznego oraz większą mobilność prowadzonego procesu,

-       wzrost przepustowości hydraulicznej od Qmax = 14000 m³/dobę

 

Źródła finansowania projektu (wartość całkowita - 13 766 685 zł): 

·         środki własne Gminy Miejskiej - 400 000 zł

·         EkoFundusz - 3 750 000 zł

·         środki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Giżycku - 1 058 714 zł

·         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 952 576 zł

·         Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 3 605 400 zł

·         Wojewódzki Program Rozwoju - 3 999 994 zł

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS