Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

16 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118).
Na jego mocy z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS C0V-2.

Stan zagrożenia epidemicznego, który obecnie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, został ogłoszony z dniem 16 maja 2022 r. Wcześniej, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 16 maja 2022 r. obowiązywał na tym terytorium stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zaś jeszcze wcześniej, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 20 marca 2020 r., obowiązywał po raz pierwszy stan zagrożenia epidemicznego.

 

Źródło:  https://isap.sejm.gov.pl