strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 2 lipca 2020   pogoda

Giżycko w mediach

Otwarcie Centrum Zarządzania Kryzysowego TVP Olsztyn

20 sierpnia 2008
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

TVP Olsztyn Informacje 20 sierpnia 2008 godz. 18.00

TVP Olsztyn Informacje 20 sierpnia 2008 godz. 21.45

 

W środę 20 sierpnia 2008r. Burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska dokonała oficjalnego otwarcia Centrum Zarządzania Kryzysowego w Giżycku. W spotkaniu udział wziął m.in. Zastępca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Jan Maścianica, Marszałek Województwa Jacek Protas, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Wojciech Sobczak, Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Mazurek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jerzy Kunicki, Prezes Mazurskiego WOPR Zbigniew Kurowicki i Dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej gen. bryg.  Zbigniew Smok.

Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.08.2008 fot. UM Giżycko

Giżyckie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które od lipca 2008 roku działa całodobowo, skupia monitoring z 10 kamer rozmieszczonych w różnych punktach miasta, a także kilkudziesięciu kamer zewnętrznych, znajdujących się w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Obraz z kamer obserwowany 24 godziny na dobę przez jedną osobę – dyżurnego miasta, archiwizowany jest przez 4 dni. Konkretne zdarzenia nagrywane są na nośnik zewnętrzny, dzięki czemu zapis można odtworzyć zawsze w razie potrzeby. Dyżurny miasta zarówno na podstawie obrazu z kamer, jak i zgłoszeń telefonicznych przyjmowanych przez cały dzień od mieszkańców, kieruje na interwencję zmotoryzowany patrol Straży Miejskiej, który również funkcjonuje całodobowo lub powiadamia Policję.

 

Oprócz monitopringu głównym zadaniem Centrum jest zapewnienie przepływu informacji, pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania zagrożeń i wczesnego ostrzegania ludności, a także współpraca ze wszystkimi służbami porządkowymi, podmiotami i instytucjami prowadzącymi akcje ratownicze oraz poszukiwawcze.

 

Centrum zostało stworzone przede wszystkim z miejskich środków budżetowych. Dzięki wsparciu Urzędu Wojewódzkiego za blisko 60 tys. zł zakupione zostanie wkrótce dodatkowe wyposażenie Centrum, czyli nowoczesny sprzęt informatyczny i łącznościowy m.in. komputery, rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych oraz projektor multimedialny.

 

Oprócz pomieszczenia z monitoringiem, Centrum dysponuje minisalą konferencyjną, gdzie odbywać się będą spotkania w razie sytuacji kryzysowych, serwerownią i kancelarią tajną, spełniającą wszelkie konieczne wymagania. Swoje biuro  w Centrum ma także Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Centrum obsługiwane jest przez 14 osób (12 strażników Straży Miejskiej, szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz pracownik pomocniczy obsługujący monitoring). Na stanowisku pomocniczym do obsługi monitoringu, zatrudniona została osoba, której wynagrodzenie jest częściowo finansowane przez PFRON.

 

Efekty całodobowego funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego są zauważalne już teraz. Wszyscy możemy się więc czuć w Giżycku bezpieczniej!

 
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
wypowiedź Pani Burmistrz z dnia 18.08.2008 roku

 

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA GIŻYCKA

Tel. całodobowy: 087 732 41 24, 087 428 57 54,  fax. 087 732 41 64

Zadania:

  • Zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  • Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  • Współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  • Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze, humanitarne;
  • Realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
  • Szybkie uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym o zaistniałej w danym miejscu sytuacji;
  • Rejestrowanie przebiegu zachodzących zdarzeń, uruchamianie reakcji odpowiednich służb w zależności od zdarzenia oraz koordynacja wspólnych działań;
  • Wykorzystanie zarejestrowanego materiału w późniejszych działaniach o charakterze procesowym

Sonda
315 oddanych glosów
Jak oceniasz stan bezpieczeństwa w naszym mieście?
● jest bardzo bezpiecznie
● jest bezpiecznie
● jest średnio bezpiecznie
● jest niebezpiecznie
● trudno powiedzieć
● nie mam zdania
-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS