strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 24 listopada 2020   pogoda
media

Rodzina dzieci młodzież

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Od 16 czerwca 2014 roku można składać w gminach wnioski na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, ale odmowa już tak.

 

Szanowni Państwo

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. na PIU Emp@tia dla Obywateli został udostępniony nowy kreator wniosków elektronicznych dla wniosku o przyznanie KDR, dodane nowe funkcjonalności w SI KDR obsługujące nowe wzory wniosków.

 

Od 1 sierpnia 2017 r. weszło w życie część zapisów ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która została podpisana przez Prezydenta.

Czeka również na podpis zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.  W ramach procedowanej zmiany ulega zmianie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie  duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wprowadzone zostają wzory 3 nowych oświadczeń.

 

Uprzejmie informuję, że obowiązujące od 01.08.2017 r, wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny i wzory nowych oświadczeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

 

a także do pobrania tutaj:

 

Objaśnienia do wniosku (28 KB)

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu  (183.2 KB)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej  ZKDR-01 (83 KB)

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

 

 

O Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny

 

Listę miejsc oferujących zniżki w całej Polsce można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie takie miejsca opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

 

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Od 16 czerwca 2014 roku uprawnione rodziny mogą złożyć w swojej gminie wniosek o wydanie karty. Pierwsze z nich będą wydawane już w lipcu.

 

- Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie. Szacujemy, że ze zniżek będzie mogło skorzystać nawet 3,4 mln osób, w tym ponad 2 mln dzieci - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

 

Kartę przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Może upoważnić do tego swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy (lub wskazaną przez niego osobę). Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom. Do tej pory na karty dla dużych rodzin zdecydowało się 220 gmin w Polsce. Giżycko również ma swoją Kartę:)

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS