strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 25 lutego 2020   pogoda

Aktualności

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

21 marca 2013
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku

Etap wojewódzki XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Giżycko, 20 kwietnia 2013

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
przy ul. I Dyw. T. Kościuszki 23

 

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej FOWJM w Giżycku pełniące funkcję Wojewódzkiego Komitetu XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim informuje, że etap wojewódzki konkursu odbędzie się w sobotę  20 kwietnia br. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, przy ul. I Dyw. T. Kościuszki 23.

 

Rozpoczęcie konkursu o godz. 10.00. Prosimy uczestników o przybycie na godz. 9.45 oraz przypominamy o zabraniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

 

Uczestnicy tego etapu Olimpiady będą mieli za zadanie w pierwszej kolejności rozwiązać test składający się z 50 pytań. 12 uczestników, którzy uzyskają minimum 70 % poprawnych odpowiedzi na pytania testowe zostanie zakwalifikowanych do drugiej – ustnej części konkursu. Do eliminacji stopnia centralnego (7-9 czerwca br.) kwalifikuje się wyłącznie 7 najlepszych uczestników części ustnej.

 

W eliminacjach szkolnych w woj. warmińsko-mazurskim wzięło udział 1612 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 86 uczniów z 40 szkół. Poniżej zamieszczona jest lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich XXVIII OWE.

   

Informacje dot. organizacji poszczególnych etapów Olimpiady, wykaz literatury, informacje o uprawnieniach przysługujących uczestnikom konkursu są zamieszczone na oficjalnej stronie Olimpiady: www.owe.com.pl.

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to jedna z najpopularniejszych, wśród istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Corocznie bierze w niej udział ponad 40 tysięcy uczestników. Ta atrakcyjna i wyjątkowo skuteczna forma edukacji ekologicznej jest dla młodych Polaków sprawdzianem nie tylko ich wszechstronnych i interdyscyplinarnych wiadomości teoretycznych, ale przede wszystkim kształtowaniem odpowiedzialnej postawy wobec środowiska przyrodniczego.

 

Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawarte w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii, fizyki. Eliminacje Olimpiady są trzyetapowe, składa się na nie etap szkolny, wojewódzki i centralny. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest także znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowe, radiowe i telewizyjne związane z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

 

W uznaniu poziomu wiedzy i zaangażowania młodzieży biorącej udział w Olimpiadzie senaty Kikudziesięciu uczelni wyższych przyznają jej finalistom i laureatom szczebla centralnego indeksy bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki przyrodnicze oraz związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

 

Olimpiadę od początku swojego istnienia objął honorowym patronatem Minister Środowiska i Minister Edukacji Narodowej, a jej patronem merytorycznym od 1991 r. jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1990 r. nawiązano stałą współpracę z Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody a przedstawiciele Zarządów Okręgowych LOP są aktywnymi członkami Wojewódzkich Komitetów Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Od lat sponsorem OWE jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundator cennych nagród rzeczowych i pomocy dydaktycznych dla laureatów, finalistów oraz najlepszych szkół finału centralnego.

 

Organizacja eliminacji wojewódzkich XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz samorządy Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku finał wojewódzki odbędzie się w murach właśnie tej placówki.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS