strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 14 października 2019   pogoda

Sport

Opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń miejskich

Zarządzenie Nr 154/2008
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia  24 listopada 2008 r.
 
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz § 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr XXIII/57/08 z 04.09.2008 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej,

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam następujące stawki opłat (netto) za korzystanie obiektów i urządzeń stanowiących własność Miasta Giżycka:

 

Szkoła Podstawowa Nr 4

 

1)      hol, korytarz                              - 15,00 zł/godz.

2)      sala lekcyjna                              - 10,00 zł/godz.

3)      stołówka                                       - 15,00 zł/godz.

4)      sala gimnastyczna                    - 20,00 zł/godz.

5)      sala gimnastyczna mała         - 15,00 zł/godz.

 

Szkoła Podstawowa Nr 6

 

1)      hol, korytarz                               - 14,00 zł/godz.

2)      sala lekcyjna                              - 10,00 zł/godz.

3)      stołówka-świetlica                    - 12,00 zł/godz.

 

Szkoła Podstawowa Nr 7

 

1)      hol, korytarz                               - 15,00 zł/godz.

2)      sala lekcyjna                              - 12,00 zł/godz.

3)      stołówka                                       - 18,00 zł/godz.

4)      sala gimnastyczna mała        - 22,00 zł/godz.

5)      sala gimnastyczna duża         - 35,00 zł/godz.

6)      plac przyszkolny                       - 3,00 zł/godz.

 

Zespół Szkół Nr 1

 

1)      hol, korytarz                               - 10,00 zł/godz.

2)      sala lekcyjna                              - 12,00 zł/godz.

3)      stołówka                                       - 12,00 zł/godz.

4)      sala gimnastyczna mała         - 15,00 zł/godz.

5)      sala gimnastyczna duża          - 50,00 zł/godz.

 

Gimnazjum Nr 1

 

1)      sala lekcyjna                              - 11,00 zł/godz.

2)      stołówka                                      - 15,00 zł/godz.

3)      sala gimnastyczna mała        - 20,00 zł/godz.

4)      sala gimnastyczna duża         - 30,00 zł/godz.

 

Gimnazjum Nr 2

 

1)      hol, korytarz                             - 20,00 zł/godz.

2)      sala lekcyjna                            - 15,00 zł/godz.

3)      sala gimnastyczna mała       - 35,00 zł/godz.

4)      sala gimnastyczna duża        - 45,00 zł/godz.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

1)      hala sportowa przy ul. Dąbrowskiego           - 40,00 zł/godz.

2)      plaża miejska                                                       - 135,00 zł/godz.

3)      główna płyta stadionu miejskiego                 - 200,00 zł/godz.

4)      boczna płyta stadionu miejskiego                  - 100,00 zł/godz.

5)      sala gimnastyczna przy SP 4                          - 100,00 zł/godz.

6)      sala korekcyjna przy SP 4                                - 10,00 zł/godz.

 

§ 2.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 137/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 marca 2005 r., Zarządzenie Nr 153/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20 maja 2005 r., Zarządzenie    Nr 189/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 października 2005 r. oraz Zarządzenie    Nr 246/2006  Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 września 2006 r. 

 

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom poszczególnych jednostek.

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2009 r.

 

 

Burmistrz  Miasta Giżycka

/ - /

Jolanta  Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS