Pętla Mazurska | Konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne dotyczące Pętli Mazurskiej, czyli drogi wodnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy. Wstępne studium wykonalności jest w fazie przygotowań. Jak zapewniają twórcy dokumentu, opinie społeczeństwa wpłyną na ostateczny wybór zastosowanych rozwiązań.

Antea Polska S.A. na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, opracowuje dokument pn.:

„Wstępne studium wykonalności dla zadania pn.: Pętla Mazurska - budowa drogi wodnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy”. Wody Polskie i Antea Polska S.A. zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych i spotkaniach informacyjnych. 

Mazurska Pętla Rowerowa

Grafika www.wody.gov.pl

 

Wszyscy zainteresowani mogą wyrażać swoje opinie poprzez wypełnienie ankiety. Wypełniony plik należy odesłać (w formie skanu lub pliku doc/pdf) na adres: monika.klosowicz@anteagroup.pl , do 28 października 2022. Planowane są także spotkania informacyjne dotyczące przebiegu wschodniej części drogi wodnej „Pętla Mazurska”.

 

Spotkanie stacjonarne odbędzie 9 listopada o godz. 9.00 w Bibliotece Polana Kultury w Orzyszu (czytelnia w parterze w budynku Ratusza) - ul. Rynek 3. Spotkanie online wyznaczono na 14 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 - udział w spotkaniu będzie możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na adres: agnieszka.mazurek@anteagroup.pl

 

 


Spotkanie konsultacyjne

Orzysz, 9.11.2022 r.

Biblioteka Polana Kultury w Orzyszu
(czytelnia w parterze w budynku Ratusza) - ul. Rynek 3


Program ramowy

 

10.00– 10.10           Powitanie i wprowadzenie

Powitanie i wprowadzenie w tematykę spotkania.
Znaczenie projektu „Pętla Mazurska - budowa drogi wodnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy”.

10.10 – 10.30          Rozwiązania techniczne przebiegu drogi wodnej

Przebieg wschodniej części Pętli Mazurskiej.

Proponowane warianty rozwiązań technicznych.

10.30 – 10.50          Wpływ wariantów na środowisko

Rodzaje zidentyfikowanych oddziaływań na środowisko.

Ocena wariantów pod kątem ich oddziaływania na środowisko

10.50 – 11.00          Wstępne koszty realizacji

Koszty realizacji przedsięwzięcia.

Koszty utrzymania poszczególnych wariantów.

11.00 – 11:50          Panel dyskusyjny

11.50 – 12.00          Podsumowanie i zakończenie spotkania

 


Spotkanie konsultacyjne

online
14.11.2022 r.


Program ramowy

 

10.00– 10.10           Powitanie i wprowadzenie

Powitanie i wprowadzenie w tematykę spotkania.
Znaczenie projektu „Pętla Mazurska - budowa drogi wodnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy”.

10.10 – 10.30          Rozwiązania techniczne przebiegu drogi wodnej

Przebieg wschodniej części Pętli Mazurskiej.

Proponowane warianty rozwiązań technicznych.

10.30 – 10.50          Wpływ wariantów na środowisko

Rodzaje zidentyfikowanych oddziaływań na środowisko.

Ocena wariantów pod kątem ich oddziaływania na środowisko

10.50 – 11.00          Wstępne koszty realizacji

Koszty realizacji przedsięwzięcia.

Koszty utrzymania poszczególnych wariantów.

11.00 – 11:50          Panel dyskusyjny

11.50 – 12.00          Podsumowanie i zakończenie spotkania