strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 28 września 2020   pogoda

Aktualności

POMOCNA DŁOŃ - za nami pierwszy rok szkolny realizacji projektu

22 czerwca 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

     

                                               

     

        

Projekt „Pomocna dłoń”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)

 

zobacz jak projekty przebiegały w szkołach

www.pomocnadlon.gizycko.pl

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 30.06.2011

 

Umowę na dofinansowanie projektu
Gmina Miejska Giżycko podpisała 8 września 2009 r.

 

Wartość projektu:  876.320 zł

Dofinansowanie: 100% wartości projektu

 

Adresatami projektu są:

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku

 

Zajęcia z matematyki w Gimnazjum nr 2

 

Od 1 września 2009 r. w giżyckich Szkołach  Podstawowych  nr  4, 6 i 7   oraz w Gimnazjach nr 1,  nr 2 i Zespole Szkół nr 1  (Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 3) realizowany jest projekt pt.Pomocna dłoń” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uczniowie placówek skorzystali z pomocy nauczycieli i specjalistów w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych. Pomocy uczniom udzielali także psycholog   i doradca zawodowy.

 

Łącznie projektem objęto 647 osób:  w    SP 4 -162 uczniów,   w  SP 6 – 73 uczniów,   w  SP 7-  202 osoby.  Natomiast  w  gimnazjach   z pomocy nauczycieli i specjalistów  skorzystało  odpowiednio:  GM 1 – 68 osób,  GM 2 - 66 osób,  a  w   Zespole Szkół nr 1  - 76 osób.

 

Zajęcia z jęz. angielskiego w Szkole Podstawowej nr 6

 

W Zespole Szkół nr 1 powstał Szkolny Ośrodek Kariery, którego opiekunem jest p. Anna Stodulska, współpracująca z p. Martą Knaś. Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone były w Gimnazjum nr 1, w Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. Łącznie z pomocy doradcy zawodowego skorzystało 67 uczniów. Celem działania SzOK-u było przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru szkoły średniej. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach SzOK otrzymali na koniec roku drobne upominki.

 

W ramach projektu szkoły zostały doposażone w sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, mikroskopy, kalkulatory, tablice suchościeralne, laptopy z oprogramowaniem, programy komputerowe,   filmy edukacyjne, podręczniki do nauki języków obcych,  słowniki,  zestawy do budowy modeli chemicznych,  gry logiczne, układanki edukacyjne. Po  zakończeniu realizacji projektu sprzęt przejdzie  na własność  szkół i służyć będzie  realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów.

 

Zajęcia prowadzone były systematycznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nauczyciele prowadzący  na bieżąco badali osiągnięcia uczniów poprzez przeprowadzane sprawdziany   i ankiety ewaluacyjne. Na zakończenie  pierwszego roku projektu  nauczycieli dokonali ewaluacji osiągnięć  uczniów uczęszczających na  zajęcia .

 

Projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym od 1.09.2010 do 30.06.2011.

 

Koordynatorzy projektu składają  podziękowania
prowadzącym zajęcia, rodzicom i dzieciom za zaangażowanie
w realizację projektu w naszych szkołach.
Dziękujemy także obsłudze administracyjno – księgowej projektu.

 

 

Laptop i rzutnik zakupiony w Szkole Podstawowej nr 4

 

Celem projektu jest wzrost jakości nauczania w giżyckich szkołach podstawowych i gimnazjach poprzez wzmocnienie działań ukierunkowanych na pomoc uczniom. Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych. Objęci są także opieką psychologa i doradcy zawodowego.

 

Projekt zakłada:

- wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez   wzmocnienie działań ukierunkowanych na pomoc uczniom,

- poprawę wyników nauczania,

- podniesienie poziomu samooceny uczniów wymagających wsparcia,

- zwiększenie wiary we własne siły i możliwości

 

Rekrutacja uczniów została przeprowadzona w szkołach, przez odpowiednie osoby. Można było zgłaszać się również osobiście do szkolnych koordynatorów projektu. Projekt realizowany będzie do czerwca 2011 r.

 

Sprzęt muzyczny zakupiony w Zespole Szkół nr 1

 

Koordynatorzy projektu uczestniczą w organizowanych przez Biuro Projektu spotkaniach, na których omawiane są bieżące sprawy.

 

Projekt jest spójny z  POKL, z celami szczegółowymi priorytetu IX poprzez:

- oddziaływanie szkół na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- zmniejszenie dysproporcji w stopniu opanowania kompetencji kluczowych wewnątrz szkół i pomiędzy szkołami.

 

Tablica interaktywna zakupiona w Gimnazjum nr 1

 

Projekt wykazuje spójność z polityką oświatową prowadzoną w Giżycku w oparciu o Uchwałę nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej z dnia 21.10.2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w Giżycku w latach 2005-2010.

 

Autorkami i szkolnymi koordynatorami projektu są:

Katarzyna Banach - Gimnazjum nr 1

Janina Morska - Gimnazjum nr 2

Elżbieta Brant - Szkoła Podstawowa nr 4

Ewelina Skórnóg - Szkoła Podstawowa nr 6

Grażyna Pietrukaniec - Szkoła Podstawowa nr 7

Anna Stodulska - Zespół Szkół nr 1

 

Biuro Projektu „Pomocna dłoń” (nadzór i realizacja):

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: (087) 428 29 35, fax: (087) 428 29 35,

e-mail:  jolanta.grabowa@gizycko.pl piotr.szulc@gizycko.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS