strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 24 września 2020   pogoda

Aktualności

Podpisaliśmy umowę na projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"

18 lipca 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

       

 

 

BEZPŁATNY INTERNET, KOMPUTERY I SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” dotyczy zapewnienia dostępu do Internetu osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności.

 

Giżycki projekt został pozytywnie oceniony w konkursie, a 18 lipca 2014 r.  podpisana została umowa  z instytucją zarządzającą. Dzięki temu uzyskamy ponad 2,8 mln zł, czyli 100% wartości całego projektu, na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom naszego miasta, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej, bądź niepełnosprawności, są tego pozbawieni.

 

Projekt przewiduje objęcie 350 gospodarstw domowych oraz 12 jednostek miejskich w Giżycku nieodpłatnym dostępem do Internetu do końca września 2020 r. oraz zaopatrzenie ich w niezbędny sprzęt komputerowy. W tym celu zakupionych będzie 500 zestawów komputerowych, z czego 350 trafi do gospodarstw domowych, a pozostałe 150 wraz z dodatkowym wyposażeniem w postaci sprzętu dostępowego do sieci, punktów dostępowych do sieci bezprzewodowych oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi, zostanie zlokalizowanych w 12 jednostkach miejskich na terenie Giżycka. W dwóch lokalizacjach przewidziano wykonanie przyłącza do sieci i podłączenie do sieci szerokopasmowego Internetu.

 

Dodatkowo dla 350 osób z wyłonionych gospodarstw domowych zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

 

Grupy docelowe, które otrzymają komputery i dostęp do Internetu, zostaną objęte wsparciem zgodnie z jasnymi kryteriami, określonymi w Działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

  • 120 gospodarstw domowych, wyłonionych w oparciu o kryterium dochodowe (uprawnienia do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych),
  • 20 dzieci i uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowanych we współpracy ze szkołami oraz ośrodkiem pomocy społecznej,
  • 139 osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dla których Internet może być jedynym szerszym kontaktem ze światem zewnętrznym,
  • 20 osób z grupy 50+
  • 1 rodzina zastępcza,
  • 30 samotnych rodziców
  • 20 dzieci i uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce, oraz
  • 12 jednostek miejskich.

Warunkiem uzyskania pomocy w ramach projektu jest również posiadanie stałego meldunku na terenie Giżycka oraz nieposiadanie komputera z dostępem do Internetu.

 

W ramach działań koordynacyjnych w zakresie doposażenia i modernizacji jednostek miejskich przewidziano zakup 150 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu dla następujących placówek:

1. Przedszkole Miejskie nr 4 – 10 zestawów
2. Przedszkole Miejskie nr 1 - 10 zestawów
3. Szkoła Podstawowa nr 4 - 20 zestawów
4. Szkoła Podstawowa nr 6 - 10 zestawów
5. Szkoła Podstawowa nr 7 - 10 zestawów
6. Zespół Szkół Nr 1 - 15 zestawów
7. Miejska Biblioteka Publiczna - 10 zestawów
8. Giżyckie Centrum Kultury - 5 zestawów
9. Świetlica Socjoterapeutyczna - 10 zestawów
10. Gimnazjum nr 1 - 20 zestawów
11. Gimnazjum nr 2 - 20 zestawów
12. Port pasażerski EKO-MARINA - 10 zestawów.

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” z pewnością zwiększy znacząco szanse zafunkcjonowania wielu mieszkańców naszego miasta w niebywale szybko rozwijającym się w dobie Internetu współczesnym świecie.

 

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”

 

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie gminy miejskiej Giżycko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS