Podpisanie umowy na budowę dróg

21 lipca podpisana została umowa na prace budowlane projektu "Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku". Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Gołdapi. Nowe odcinki dróg powstaną na terenie dzielnicy przemysłowo-składowej.  

 

W zakres inwestycji wchodzi teren od wjazdu z ul. Jagiełły (wjazd do garaży, PEC-u, parku handlowego) w kierunku ul. Suwalskiej. Odciąży to ruch z ul. Przemysłowej jako alternatywna komunikacja pomiędzy ul. Jagiełły i ul. Suwalską, będzie też stanowić dojazd do ul. Kościuszki/Staszica. To jeden z zaplanowanych elementów zagospodarowania terenu przyszłego osiedla Grodzieńska.

 

W ramach zadania będą prowadzone następujące prace:

 

Ulica 4KD:

 • przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+022
 • budowę jednostronnego chodnika i jednostronnego pobocza na odcinku od km 0+000 do km 0+022.
 • budowę zjazdu do garaży
 • budowę oświetlenia na całej długości ulicy
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej
 • budowę kanału technologicznego
 • przebudowę kolizji z sieciami
 • docelową stałą organizację ruchu.

Ulica 5KDD:

 • przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+022 do km 0+311
 • budowę jednostronnego chodnika i jednostronnego pobocza na odcinku od km 0+000 do km 0+182.
 • budowę obustronnych poboczy na odcinku od km 0+182 do km 0+311
 • budowę zjazdów do nieruchomości
 • budowę oświetlenia na całej długości ulicy (tj. do skrzyżowania z ul. Suwalską)
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej
 • budowę kanału technologicznego na całej długości ulicy (tj. do skrzyżowania z ul. Suwalską)
 • przebudowę kolizji z sieciami
 • docelową stałą organizację ruchu.

Ulica 6KDD:

 • przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+075
 • budowę jednostronnego chodnika i jednostronnego pobocza na odcinku od km 0+000 do km 0+080
 • budowę oświetlenia na całej długości ulicy (tj. do skrzyżowania z ul. Staszica)
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej
 • budowę kanału technologicznego
 • przebudowę kolizji z sieciami
 • docelową stałą organizację ruchu.

 

 

 

Fot. gizycko.pl / A. Kuczyńska