Podziękowania od Ministra Infrastruktury

Na ręce Pana Burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza spłynęły podziękowania od Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka za współpracę, dzięki której będzie możliwe zrealizowanie inwestycji kolejowych i drogowych.