strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 31 marca 2020   pogoda
media

Sport

PORT EKOMARINA Cennik i regulamin korzystania

fot. Urząd Miejski w Giżycku, sierpień 2010

 

WWW.EKOMARINAGIZYCKO.PL

 

Ekomarina - największy na Mazurach nowoczesny port pasażerski
i jachtowy nad jez. Niegocin ze 138 miejscami do cumowania

informacje o porcie

 

FOTOGALERIA EKOMARINY:

Zobacz fotogalerię Ekomariny i zdjęcia z lotu ptaka!

 

Port Ekomarina nad jez. Niegocin w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14
11-500 Giżycko

www.ekomarinagizycko.pl  

 

Biuro Kapitanatu/Kasa

od 15 kwietnia do 15 października

87 420 94 30 (w godz. 8.00-20.00)

e-mail: recepcja@ekomarinagizycko.pl

 

 

Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
kontakt:

Dariusz Klimaszewski Kierownik Ekomariny
tel. 509 805 635 klimaszewski@mosirgizycko.pl

Marian Mieńko Dyrektor MOSiR
tel. 500 080 893 biuro@mosirgizycko.pl

 

 

CENNIK

 

Cennik dla jednostek pływających

 

POSTÓJ JEDNOSTKI BEZ ZAŁOGI

dł. kadłuba

do 3 godz.

doba

tydzień

sezon

do 12 m

10 zł

20 zł

120 zł

1400 zł

powyżej 12 m

15 zł

30 zł

180 zł

1900 zł

 

Stanowiska 115-135 (bez przyłącza wody i prądu)

dł. kadłuba

sezon

do 7 m

800 zł

 

POSTÓJ SKUTERA WODNEGO

do 3 godz.

kolejna godz.

doba

5 zł

2 zł

10 zł

 

POSTÓJ STATKÓW PASAŻERSKICH
max 30m długości kadłuba (po uzyskaniu zgody Kapitanatu)

dł. kadłuba

do 1 godz.

następna godz.

doba

sezon (z przyłączem prądu)

do 20 m

25 zł

10 zł

85 zł   

2200 zł

20m do 25m     

35 zł

15 zł

110 zł

3000 zł

powyżej 25 m

45 zł

20 zł

150 zł   

-

 

JEDNOSTKI ZABYTKOWE
z udokumentowanym wiekiem powyżej 40 lat max 25m długości kadłuba

do 3 godz.

doba

1 zł

1 zł

 

OPŁATA ZA POBYT OSÓB NA JEDNOSTCE

do 3 godz.

doba

8 zł/os.

13 zł/os.

 

Informacje dodatkowe
  • Doba pobytowa trwa do godziny 14.00 dnia następnego.
  • Dzieci w wieku do 6 lat 1 zł.
  • Przy postoju „do 3 godz.” nie obowiązuje wypełnianie „Deklaracji postoju/pobytu”.
  • W opłacie za osobę zawarta jest nielimitowana możliwość korzystania z następujących usług i urządzeń: toalety, prysznice, umywalki, zmywalnia naczyń, kuchnia, pralka, suszarka, żelazko oraz pomieszczenie opróżniania i czyszczenia toalet chemicznych. Dostęp do pomieszczeń z wymienionymi usługami i urządzeniami umożliwia PORTKARTA (karta zbliżeniowa wydana w kasie). Za wydanie PORTKARTY pobiera się kaucję - zwrotną w chwili jej zdania w kasie Kapitanatu.

 

Oferty specjalne

 

PAKIET RODZINNY (jacht + 2 osoby dorosłe + max 4 dzieci 7-18 lat) – po udokumentowaniu

doba    -           60 zł

 

PAKIET "100" (jacht + max 9 osób)

doba    -           100 zł                             

 

GRUPY powyżej 16 osób

Dzieci i młodzież szkolna do 19 lat

7 zł/os.

Osoby powyżej 19 lat    

10 zł/os.

Opłata za jednostkę

15 zł/doba

 

POSTOJE REZYDENCKIE – jednostki do 12 m dł. kadłuba

(15 kwietnia – 15 października)          -                 3100 zł

W cenie zawarte są następujące usługi: slipowanie, przydział stałego numeru stanowiska przy kei z bramką wejściową, przyłącze prądu i wody, karnet parkingowy na 1 samochód osobowy, korzystanie z sanitariatów, kuchni, pralki, suszarki, zmywalnia naczyń, umywalki, opróżnianie toalet chemicznych lub odbiór nieczystości płynnych przy użyciu pompy, odbiór śmieci.

 

 

Usługi dodatkowe

Slipowanie

- bez użycia bramownicy

- z użyciem bramownicy

 

30 zł

120 zł

Slipowanie skutera wodnego

20 zł

Przyłączenie prądu

12 zł/doba

240 zł/sezon

Ładowanie akumulatora

8 zł

Odbiór nieczystości płynnych

5 zł

Pozostawienie przyczepy podłodziowej

12 zł/doba

60 zł/tydzień

Toalety dla gości zewnętrznych

2 zł

Mycie karcherem (użyczenie sprzętu) 30 zł/godz.
Łoże podłodziowe 10 zł/godz. 70 zł/doba

Drobne usługi szkutnicze

40 zł

Wykonanie każdej usługi następuje po jej wcześniejszym opłaceniu i okazaniu paragonu bosmanowi

 

 

Cennik dla Campingu

Ustawienie campera lub przyczepy campingowej

15 zł/doba

Ustawienie namiotu 1-2 osobowego 8 zł/doba
Ustawienie namiotu 3-6 osobowego 10 zł/doba

Pobyt jednej osoby

13 zł/doba

Dzieci do lat 6

1 zł/doba

Opłaty za usługi dodatkowe – jak w cenniku dla jednostek pływających

 

RABAT 25%

W okresach 15.04. – 26.04.2012, 15.05. – 15.06.2012 oraz 25.08. – 15.10.2012 na opłaty dla jednostek pływających, za pobyt osób na jednostce oraz dla campingu udzielany jest rabat w wysokości 25%.

 

 

Cennik dla parkingu

-

do 10 min.

do 1 godz.

5 - 12 godz.

doba

tydzień

Samochód osobowy

bezpłatnie

2 zł

10 zł

15 zł

40 zł

Autobus

10 zł 50 zł 80 zł -
karnet parkingowy
15.04-15.10.2012         250 zł
miesięczny 100 zł

 

 

Cennik umieszczenia reklamy w porcie

- od. 15.04 do 14.10 od 15.10 do 14.04 ROK
TABLICA, BANER - 1 m2 80 zł/m-c 50 zł/m-c 700 zł
FLAGI - 1 m2 70 zł/m-c 40 zł/m-c

600 zł

EKSPOZYCJA - 1 m2 gruntu 20 zł/doba 10 zł/doba -

 

 

CENY OBEJMUJĄ PODATEK VAT 23%.
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cen.

 

Cennik ustalony Zrządzeniem Bumistrza Nr 147/2012 z dnia 10 lutego 2012.

 

 

REGULAMIN

 
Uchwała nr IX/35/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia  27 kwietnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt  4, art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala  co na następuje:    

 

§ 1.  Ustala się regulamin korzystania z portu pasażerskiego EKOMARINA  przy ul. Dąbrowskiego 14 w Giżycku stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/

Małgorzata Czopińska

 

 

Załącznik do Uchwały  nr IX/35/11 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

REGULAMIN EKOMARINY GIŻYCKO

 

1.      Właścicielem portu jest Gmina Miejska Giżycko a zarządzającym - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.

 

2.      Prawidłowym funkcjonowaniem portu oraz jego dozorem w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku kieruje Kierownik Ekomariny z pomocą bosmana (Kapitanat Portu).

 

3.      Osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi portu w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku.

 

4.      Wejście do / wyjście z portu oraz postój w porcie jachtów żaglowych odbywa się wyłącznie z postawionym masztem i bez użycia żagli.

 

5.      Do portu mogą zawijać statki pasażerskie o maksymalnej długości kadłuba 35 m.

 

6.      Każdorazowe wejście i wyjście statków pasażerskich powinno być ustalane  z Kapitanatem drogą radiową lub telefoniczną.

 

7.      Cumowanie statków pasażerskich odbywa się przy oznakowanym i wskazanym przez Kapitanat stanowisku.

 

8.      Rejestr jednostek cumujących prowadzony jest przez Kapitanat Portu.

 

9.      Zezwolenia na slipowanie i cumowanie jednostki, rozbicie namiotu i ustawienie campera lub przyczepy campingowej udziela Kapitanat Portu.

 

10.  Wszelkich formalności  związanych z postojem jednostki, rozbiciem namiotu i ustawieniem campera lub przyczepy campingowej wraz ze stosowną opłatą należy dokonać w kasie Kapitanatu bezpośrednio po zacumowaniu, przybyciu.

 

11.  Opłaty portowej dokonuje się po wypełnieniu „Deklaracji postoju/pobytu” (nie dotyczy postoju do 3 godzin). Obsługa portu może żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

12.  Przy postoju/pobycie powyżej 3 godzin obowiązkowe jest uiszczenie opłaty za każdą osobę zgodnie z cennikiem.

 

13.  Do osób przebywających w porcie należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed uszkodzeniem lub kradzieżą. 

 

14.  Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu portu może być używany jedynie dla celów ratowniczych.

 

15.  Łodzie należy cumować do kei lub y-bomu w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudnianie cumowania innym jednostkom.

 

16.  Zabronione jest pozostawianie luźnych cum na zewnątrz jednostki.

 

17.  Fały powinny zostać zabezpieczone przed wywoływaniem hałasu.

 

18.  Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, przebywających na terenie portu odpowiedzialni są ich prawni opiekunowie.

 

19.  W basenie portowym oraz na terenie całego portu zabrania się:

- pływania pod żaglami,

- rzucania kotwicy,

- wytwarzania fali,

- mycia jachtów, camperów i przyczep campingowych z użyciem  detergentów,

- mycia naczyń poza miejscem wyznaczonym,

- wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń,

- pozostawiania śmieci poza przeznaczonymi na nie kontenerami,

- kąpieli w basenie portowym,

- rozpalania ognisk i grilla poza miejscem wyznaczonym,

- prowadzenia lub pozostawiania psów bez smyczy lub kagańca,

- niszczenia zieleni,

- pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru,

- wchodzenia na jacht bez zgody dysponenta jednostki,

- samowolnej zmiany stanowiska postojowego,

- zachowania niezgodnego z zasadami etykiety żeglarskiej oraz stwarzającego 

  zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych osób.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS