Powiatowy Urząd Pracy

  • Nazwa firmy

    Powiatowy Urząd Pracy

  • Nazwa skrócona

    PUP

  • Adres

    ulica: ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor: Anna Skass

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku działa w oparciu o uchwalony przez Zarząd Powiatu Regulamin organizacyjny określający zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działań komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

Zakres działalności PUP obejmuje miasto Giżycko i gminę Giżycko, miasto i gminę Ryn, gminy: Miłki, Wydminy i Kruklanki.

Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i realizuje w imieniu Starosty zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania samorządu powiatowego.

Godziny otwarcia
Tygodniowy rozkład czasu pracy Urzędu :

poniedziałek w godz.8.00 – 16.00
od wtorku do piątku w godz.7.00 – 15.00,
wszystkie soboty są wolne od pracy.

Czas przyjęć interesantów codziennie od godziny 8.00 do 14.00, w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.00

Dyrektor przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w czwartki w godz. od 9.00 do 14.00.