Program dla szkół | Zaproszenie do programu

"Program dla szkół"

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie już piąty rok realizuje "Program dla szkół", który jest kontynuacją dwóch programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Szklanka mleka". 

 

Z „Programu dla szkół” skorzystało dotychczas ponad 1,8 mln dzieci ze szkół podstawowych, które spożyły 448 mln porcji (235 porcji mln owocowo-warzywnych i 213 mln porcji mlecznych). Na program wydatkowano łącznie 345 mln zł (231,9 mln zł to wydatki za rok szkolny 2017/2018, 113,1 mln zł to wydatki za rok szkolny 2018/2019 do dn. 30.04.2019 r.). W ramach programu realizowane są również działania edukacyjne skierowane do dzieci oraz działania promocyjne, a program podlega ocenie skuteczności.

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w akcji przedsiębiorców chętnych do włączenia się w dystrybucję produktów do szkół. Szczegóły na https://www.programdlaszkol.org/