strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 31 marca 2020   pogoda

Sport

Program Rozwoju Sportu

do pobrania

Program Rozwoju Sportu na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014 – 2016

 

 

Uchwała nr XXXXIX/97/2013
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2013r.
 
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2016

 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 10 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Program Rozwoju Sportu Gminy Miejskiej Giżycko, na lata 2014-2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

 

UCHWAŁA W BIP zobacz...

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS