strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 19 stycznia 2021   pogoda

Aktualności

PROJEKT PLANU NABRZEŻA JEZIORA NIEGOCIN

02 czerwca 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między jeziorem Niegocin, kanałem Giżyckim, ulicami: Kolejową, Gdańską, Jeziorną, północną granicą działki nr 302/33 oraz granicą administracyjną miasta Giżycka, w dniach od 31 maja 2010r. do 2 lipca 2010r., przedstawiamy Państwu elektroniczną wersję projektu w/w planu.

W celu wyjaśnienia wszelkich uwag i wątpliwości związanych z przedstawionym projektem planu zapraszamy do pokoju nr 121 tutejszego Urzędu (Architekt Miejski). 

rysunek planu do pobrania...
tekst planu do pobrania...

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między jeziorem Niegocin, kanałem Giżyckim, ulicami: Kolejową Gdańską, Jeziorną, północną granicą działki nr 302/33 oraz granicą administracyjną miasta Giżycka

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, z późn.zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, z późn.zm.)  

z a w i a d a m i a m   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między jeziorem Niegocin, kanałem Giżyckim, ulicami: Kolejową Gdańską, Jeziorną, północną granicą działki nr 302/33 oraz granicą administracyjną miasta Giżycka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 maja 2010r. do 2 lipca 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 121, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 czerwca 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku o godz.15.30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi mogą być wnoszone:

-     w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

-     za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: architekt@gizycko.pl

-     w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miejskim,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2010r.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS