strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2016

PROPOZYCJE RADNYCH DO MIEJSKIEGO BUDŻETU część I

"BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO"

treść biuletynu informacyjnego .pdf

31.03.2016

 

 

Radni Komisji Finansów i Gospodarki

Zadanie

Opinia/planowany termin realizacji

Szacowany koszt

Budowa parkingu na ul. Smętka

Wymagana dokumentacja techniczna, odwodnienie i rozbudowa oświetlenie. Powierzchnia  do utwardzenia: 570 m2.                           

140 000 zł

Remontu skateparku

Zakup dodatkowych urządzeń do skateparku
(planowana realizacja 2016 rok)

5 000 zł

Dokończenie remontów chodników nad kanałem od strony działek

Na odcinku od mostku przy ROD do zaplecza budynku Kilińskiego 24 ,570 m/2

85000 zł

Modernizacja chodnika na ul. Konarskiego

przy zachodniej stronie zabudowy)  wymiana chodnika na dług. 494 m. (przy wschodniej stronie zabudowy ) wymiana chodnika na dług. 503 m.  Doga powiatowa.

400 000 zł

Modernizacja chodnika na ul. Sikorskiego

(przy zachodniej stronie od 3 Maja - do Rajskiej)  wymiana chodnika na dług. 401 m (przy wschodniej stronie od SM "Budowlanych" do Wilanowskiej) wymiana chodnika na dług. 201 m.  Droga powiatowa.

241 000 zł

Modernizacja chodnika na ul. Wesołej

(przy wschodniej stronie zabudowy) wymiana chodnika na dług. 164 m.

49 000 zł

Remont chodnika przy lodowisku - za budynkiem SP7

Ciąg pieszo-jezdny na powierzchni: 281 m2, chodnik na powierzchni 387 m2.

133 000 zł

Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4

30 000 zł

Budowa ścieżek rowerowych

Wymagana koncepcja przebiegu ścieżek rowerowych (dróg  pieszo-rowerowych) -  jako element analizy ruchu drogowego.

 

Remont nawierzchni między plebanią a Kościołem Ewangelicko Augsburskim (plac Grunwaldzki)

W trakcie  zmiana MPZP i określenie nowej funkcji terenu. 

 

Utwardzenie alejek na cmentarzach komunalnych

Na cmentarzu przy ul. Leśnej w Gajewie alejki są wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Na cmentarzu przy al. 1 Maja w Giżycku większość głównych alejek jest utwardzonych.

 

Oświetlenie alejek na cmentarzach

Oświetlenie cmentarzy jest kosztownym zadaniem inwestycyjnym, na które obecnie nie ma wyasygnowanych środków budżetowych. Brak linii zasilającej cmentarz na ul. Leśnej

80 000 zł

Remont chodników z nawierzchnią na ul. Bema

powierzchnia około: 1 640 m2.

około

340 000 zł

Uporządkowania stoisk straganowych na plaży miejskiej

W 2016 roku na terenie plaży miejskiej dotychczasowi dzierżawcy,  pod warunkiem podpisania nowej umowy zwiększającej o 10% czynsz dzierżawny będą w dotychczasowych miejscach prowadzić swoją działalność. W roku 2016 zakładamy opracowanie dokumentacji (koncepcji) architektonicznej, wg której realizowana zostanie docelowa zabudowa.

(planowana realizacja 2017 rok)

 

Poszerzenie parkingu na ul. Olsztyńskiej 1,3,5 od strony ul. Unii Europejskiej

ul. Olsztyńska jest drogą powiatową, wymagane opinie: Zarządu Dróg Powiatowych i Starosty Giżyckiego, opracowanie dokumentacji wraz z koniecznością uściślenia zakresu.

 

Utwardzenie ul. Reja

powierzchnia około: 700 m2.

około

 145 000 zł

Zatoki postojowe na ul. Staszica

Budowa zatoki postojowej przy ul. Staszica 24 o powierzchni 260 m/2

52000 zł

 

Radni Komisji Mienia Miejskiego

Wytyczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej z centrum do Lasu Miejskiego i osiedli

Wymagana koncepcja przebiegu ścieżek rowerowych (dróg  pieszo-rowerowych), jako element analizy ruchu drogowego.

 

Remont chodników na ul. Drzymały

(przy południowej zabudowie) wymiana chodnika na dług. 217 m (przy północnej zabudowie) wymiana chodnika na dług. 204 m. Droga powiatowa.

168 500 zł

Remont  chodnika  na odcinku od  ul. Nowowiejskiej do ul. Mazurskiej 

Chodnik wzdłuż ul. I. Dyw. im. T. Kościuszki   o powierzchni 351,0 m/2

52000 zł

Zmiana organizacji ruchu

 na ul. Nowowiejskiej 29

Konieczność opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi i przebudowy oświetlenia ulicznego w ul. Nowowiejskiej.  Uzyskanie w Zarządzie Dróg Powiatowych zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej na planowany ciąg pieszo-jezdny. Powierzchnia do utwardzenia - 320 m2.                                      

100 000 zł

Cyfrowe Archiwum Giżycka

Na podstawie właściwych umów, gromadzone są materiały cyfrowe z obecnych wydarzeń. Dodatkowo  Miasto nabyło z dniem 1 stycznia 2016 prawa do domeny gizycko.tv, która ma stanowić docelowo bazę cyfrowego archiwum ogólnodostępnego. Planowana jest również funkcja współtworzenia, dodawania materiałów przez mieszkańców.

 

Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach Plac Grunwaldzki 5 i 6

Ławki ze znanymi osobami – artystami, którzy gościli w Giżycku, np. Melchior Wańkowicz, Zbigniew Cybulski, Roman Polański, Leon Niemczyk, Janusz Gajos, Maria Pakulnis

Według rozpoznania koszt jednej ławki kształtuje się na poziomie około 50-60 tys. zł. W budżecie na przyszły rok nie ma zabezpieczonych środków na taki cel. W miastach gdzie wprowadzono takie projekty były częściowo finansowane przez fundacje, stowarzyszenia, sponsorów itp. a część koszty pokrywała gmina.

150 000 zł

Utwardzenie placu i urządzenie siłowni przy ul. Wodociągowej / os. XXX – lecia/

Wytyczenie pieszego szlaku turystycznego w obrębie "Wyspy Giżyckiej", centrum, plaży miejskiej

Wymagana koncepcja przebiegu szlaku w oparciu o MPZP.

 

Naprawy infrastruktury boiska na "Osiedlu Kajki"

Naprawa boiska na "Osiedlu Kajki" będzie sprowadzała się do ponownego osadzenia konstrukcji koszy, uzupełnieniu ubytków w ogrodzeniu siłami MOSiR

1000 zł

Zagospodarowanie łącznie z infrastrukturą sanitarną parkingu przy ul. Moniuszki

Aktualizacja dokumentacji

60000 zł

Zagospodarowanie boiska, parkingu i placu zabaw przy ul. Moniuszki

Zaplanowano plac zabaw i boisko

 

Wytyczenie ścieżki rowerowej                                na  ul. Moniuszki na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Turystycznej.

Koordynacja z planowanymi remontami na terenie kompleksów wojskowych.

 

Remont jezdni i chodników na ul. Traugutta

od al. 1 Maja do ul. Kętrzyńskiego (0,284 km. Droga powiatowa.

308 000 zł

Wykonanie parkingu przy kościele Św. Anny

wg. MPZP w konturze 16UK - zabudowa usługowa sakralna - teren parafii Rzymskokatolickiej, w konturze KS - parking przy cmentarzu - powierzchnia około 2970 m2 (wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej (7KD) od ul. Królowej Jadwigi. Należy opracować dokumentację techniczną,  z odwodnieniem i oświetleniem. 

750 000 zł

Projekt budowy amfiteatru na plaży miejskiej

150 000 zł

Poszerzenie drogi wewnętrznej                           od ul. Nowowiejskiej do osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej  ,,Polamowiec’’

Powierzchnia około 113 m2.

15 000 zł

Rozszerzenie uchwały nt. zwolnień  z podatku od nieruchomości o pojęcia: nowo nabyte, nowo zaadaptowane

Złożony projekt posiada wady formalno-prawne, niesie ze sobą katastrofalne skutki, projekt w swoich zapisach przewiduje przekroczenie uprawnień rady gminy (zwolnienia podmiotowe i przedmiotowo-podmiotowe), a może dotyczyć wyłącznie przedmiotów opodatkowania. Zbyt szeroki zakres zwolnień.

3 000 000 zł

Oświetlenie boiska i placu zabaw ZS Nr1

Została opracowana dokumentacja obejmująca zagospodarowanie terenu.

 

Połączenie dróg Myśliwskiej - Nowogródzkiej

Wariant 3A, remont obiektu mostowego, rondo – na skrzyżowaniu ul. Nowogródzkiej z ul. Rolniczą, skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z ul. Myśliwską, wykorzystanie dróg serwisowych ul. Obwodowej, wariant nie uwzględnia założonego celu i nie poprawi płynności ruchu pojazdów, natomiast na obecną chwilę rozciągnie ten ruch z centrum miasta na północne osiedla domków jednorodzinnych. W szczycie turystycznym spowoduje to błądzenie pojazdów spoza miasta po terenach północnych. Jest to wariant perspektywiczny, zasadny do realizacji     w momencie rozwiązania najistotniejszych problemów komunikacyjnych. Wariant nie rozwiązuje problemu przeprawy przez Kanał Giżycki dla mieszkańców południowej części miasta w momencie zamknięcia mostu obrotowego dla ruchu , realizacja wariantu wymaga remontu istniejącego mostu w ciągu al. Wojska Polskiego, budowy ronda: Rolnicza i Nowogródzka oraz przebudowy części ul. Rolniczej, co wiąże się z okresową reorganizacją ruchu w rejonie realizacji. Wiąże się z budową nowych odcinków drogi o długości blisko 1 km ,  nie poprawi płynności ruchu w centrum, przekieruje ruch w obszar zabudowy jednorodzinnej, co niekorzystnie wpłynie na warunki życia mieszkańców (MOPR); proponowany odcinek drogi na terenach podmokłych; wyprowadzenie  z miasta w miejscu bez powiązania z obwodnicą (ul. Wilanowska), co wiąże się  ze zwiększonym ruchem na terenie osiedla Wilanów i osiedla przy al. Wojska Polskiego; wprowadzenie na istniejący most na kanale i dopiero połączenie   z istniejącym rondem na skrzyżowaniu ul. Obwodowej z al. Wojska Polskiego (Architekt Miejski); koncepcja przebiegu Szosy Obwodowej zakłada obsługę terenu osiedla w bezpośrednim sąsiedztwie ronda przy al. Wojska Polskiego poprzez wyłącznie jeden wjazd/zjazd. Zwiększenie natężenia ruchu przy proponowanym wariancie na al. Wojska Polskiego może spowodować brak płynności ruchu; Wariant jest zbytnio oddalony od centrum miasta i mostu zwodzonego, co w znacznym stopniu utrudni przeprawę.

11 000 000 zł

Zakup sprzętu na boiska „Orlik”

W budżecie MOSiR na Orliki zaplanowano zakup sprzętu na łączną kwotę 3.900zł. Ponadto na konserwację płyt boisk zaplanowano 8.000zł, na drobne remonty i naprawy  kwotę 5.000zł (planowana realizacja 2016 rok)

3 900 zł

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS