strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 23 kwietnia 2021   pogoda
media

Inwestycje

Przebudowa ulicy Warszawskiej i pl. Grunwaldzkiego

 

 
„Przebudowa ulicy Warszawskiej i placu Grunwaldzkiego w Giżycku"

 

 

Wspólnym przedsięwzięciem miasta Giżycka i powiatu Giżyckiego jest projekt „Przebudowy ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego
w Giżycku”. Powiat Giżycki jako beneficjent podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia, które jest realizowane przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku.

 

Inwestycja będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,
Oś priorytetowa nr 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
działanie nr 4.2. Rewitalizacja miast.

 

Wnioskodawca:
Powiat Giżycki / Zarząd Dróg Powiatowych

 

Wartość projektu:
10.510.960 zł

 

Wartość dofinansowania:
7.357.672 zł

(wkład własny sfinansowany przez miasto Giżycko)

 

Termin realizacji:
rok 2010 - rozpoczęcie inwestycji

rok 2012 - zakończenie projektu
(planowane zakończenie inwestycji  - lipiec 2012)

 

Jednym z produktów projektu będzie
przebudowana droga na długości 1,260 km.

 
ZOBACZ:
plan sytuacyjny i nowe oznakowanie

 PLAN SYTUACYJNY -  plac Grunwaldzki - ul. Warszawska (odcinek do Sądu)
NOWE OZNAKOWANIE - plac Grunwaldzki - ul. Warszawska (odcinek do Sądu)

 

 

Na podstawie porozumienia z dnia 3.10.2007 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Giżycka i Zarządem Powiatu Giżyckiego została opracowana dokumentacja techniczna  dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku. Wykonawcą projektu została Firma wyłoniona z przetargu - Zakład Usług Drogowych „DROTECH” z Ełku.

 

Opracowaniem objęto ul. Warszawską i Plac Grunwaldzki oraz skrzyżowania: Placu Grunwaldzkiego z ul. Unii Europejskiej, ul. Olsztyńską i al. 1 Maja -  projektując  „małe rondo”; al. 1 Maja z ul. 3 Maja ;  ul. Warszawskiej z ul. Dąbrowskiego – projektując  skrzyżowania skanalizowane z ruchem kierowanym sygnalizacją świetlną; skrzyżowania Placu Grunwaldzkiego z ul. Wyzwolenia oraz ul. Warszawskiej z ul. Kętrzyńskiego – projektując skrzyżowania zwykłe.

 

Zakres projektu przewiduje przebudowę nawierzchni bitumicznych jezdni, nawierzchni chodników, przebudowę i budowę ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i zatok postojowych.

 

Wykonawcą inwestycji, której zakończenie planowane jest na lipiec 2012 roku, będzie "Pol - Dróg Piła", firma wyłoniona w przetargu we wrześniu 2010 roku.

 

Celem inwestycji jest poprawa i usprawnienie warunków ruchu kołowego, rowerowego i pieszego na ul. Warszawskiej poprzez zmianę organizacji ruchu na placu Grunwaldzkim.

 

Zasadniczy ciąg komunikacyjny przebiegać będzie ulicą Warszawską oraz  południową jezdnią Placu Grunwaldzkiego zakończony czterowylotowym skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. Przewiduje się wykonanie pasów włączeń i wyłączeń na pozostałych skrzyżowaniach objętych opracowaniem co znacznie usprawni płynność ruchu samochodowego. Na północnej jezdni Placu Grunwaldzkiego projektowany jest parking na 80 samochodów.

           

 

więcej informacji:

Wydział Techniczno - Inwestycyjny UM

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

pok. nr 114

tel.  87 7324 122 lub 87 7324 120

 

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 

Projekt pn. "Przebudowy ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego
w Giżycku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS