strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 29 lutego 2020   pogoda

Aktualności

Przekaż 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego w Giżycku

04 lutego 2012
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Przekaż 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

 

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

  1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

   

  WYSTARCZY WPISAĆ DO ZEZNANIA PODATKOWEGO ZA 2011 ROK

  (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

  nazwę Organizacji Pożytku Publicznego  i jej numer KRS

   

   

  Organizacje pożytku publicznego z Giżycka i okolic:

   

 • Jakub Tymoszuk
  (Ogólnopolska Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej KRS 0000266644)

  Ogólnopolska Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej KRS 0000266644 udostepniła swój numer konta 3-letniemu giżycczaninowi Kubie Tymoszukowi choremu na nadcisnienie płucne. Wskazując KRS fundcji w swoim zeznaniu należy dopisać "Jakub Tymoszuk". Przekazując swój procent na to dziecko można pomóc w zdobyciu pieniędzy na przeszczep, który może uratować chłopcu życie.  

   

 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA" nr KRS 0000202570

  Giżyckie Stowarzyszenie powstało w 2004 r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, którego   działalność edukacyjno-wychowawczą często wspiera.  Status organizacji OPP uzyskało  w grudniu 2010roku. Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczone zostaną na terapię dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Potrzeba akceptacji i godnego miejsca w społeczności  jest  niezbędnym dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania  każdego człowieka, a szczególnie osób niepełnosprawnych, na co dzień borykających się z ułomnościami i chorobami. Głównymi  celami działalności Stowarzyszenia jest terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, włączania ich w życie środowiska lokalnego oraz stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju. Zaszczytem dla wszystkich osób zaangażowanych  w pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej będzie możliwość zaliczenia Państwa do grona życzliwych nam i chętnych do współpracy Przyjaciół.

  data uzyskania statusu opp: grudzień 2010

   

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku nr KRS 0000073246

  PSOUU jest organizacją pozarządową działającą od ponad 40 lat na rzecz osób  z niepełnosprawnością intelektualną. Jest organizacją rodziców i przyjaciół, głównie profesjonalistów oraz samych osób niepełnosprawnych. Wywodzi się z ruchu rodziców zapoczątkowanego w 1963 r. Misją PSOUU jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym. Celem PSOUU  jest  działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

  www.psouu.gizycko.org.pl

  data uzyskania statusu opp: 10.12.2007

   

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Giżycko nr KRS 0000091325

  10 stycznia 2005r. PZN Okręg Warmińsko-Mazurski uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to potwierdzenie roli Związku działającego na rzecz inwalidów wzroku. Dzięki Państwa wsparciu, będzie można organizować jeszcze więcej turnusów rehabilitacyjnych, zakupić sprzęt rehabilitacyjny oraz organizować działalność kulturalno-oświatową. Giżyckie koło Związku zrzesza 210 osób niewidomych i słabowidzących oraz 4 dzieci z całego powiatu giżyckiego.

  www.pzn.org.pl

  data uzyskania statusu opp: 10.01.2005

   

 • Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku nr KRS 0000030497

  Celem Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” jest wspieranie idei opieki paliatywnej, zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobami nowotworowymi.

  data uzyskania statusu opp: 11.05.2006
   

 • ZHP Chorągiew Warmińsko Mazurska Hufiec Giżycko nr KRS 0000271499

  ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska w dniu 9 stycznia 2007 roku otrzymała osobowość prawną i status pożytku publicznego. Jest to potwierdzenie roli Harcerstwa w wychowaniu dzieci i młodzieży na terenie Warmii i Mazur. Dzięki 1% Hufiec Giżycko będzie mógł kontynuować działania wychowawcze i organizować dzieciom (nie tylko z ZHP), z naszego regionu, jeszcze więcej ciekawych zajęć, zabaw, szkoleń, wycieczek, rajdów, festiwali i obozów, rozwijających ich zainteresowania i umiejętności. ZHP, WYCHOWANIE, KTÓRE PROCENTUJE! www.wspieram.zhp.pl

  data uzyskania statusu opp: 9.01.2007

   

 • Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie nr KRS  0000036454

  Celem stowarzyszenia jest organizowanie wędkarstwa jako formy rekreacji i wypoczynku, rozwijanie umiłowania przyrody, krzewienie gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

  data uzyskania statusu opp: 8.02.2008
   

 • Rotary Club Giżycko nr KRS  0000077097

  Rotary jest organizacją zrzeszającą ludzi ze świata biznesu i profesjonalistów różnych zawodów, zjednoczonych na całym świecie, by realizować cele humanitarne, promować wysokie standardy etyczne, a także propagować pokój na świecie. Obecnie w 160 krajach jest już 1,2 mln Rotarian zrzeszonych w ponad 30 tys. Klubów. Celem działalności Klubu Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć.
  www.gizycko.rotary.org.pl
  data uzyskania statusu opp: 28.12.2004

   

   

  WAŻNE:

  Przekazanie 1% nie obciąża w żaden sposób podatnika!

  Sami Państwo mogą zdecydować na którą organizację pożytku publicznego
  i na jaki cel mają być przekazane pieniądze!

   


 • Zachęcamy do odwiedzenia serwisu
  www.1procent.warmia.mazury.pl,
  uruchomionego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.
  Na stronie można znaleźć m.in.: instrukcję przekazania 1%, program do rozliczania PIT-ów i bazę organizacji pożytku publicznego na Warmii i Mazurach.

   

 • Informacje nt. 1% można znaleźć na stronie  www.pozytek.ngo.pl
  oraz w serwisie informacyjnym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl

 • -
  Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
  RSS