PSZOK w Giżycku już działa

W sobotę 9 kwietnia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie uruchomił tymczasowy mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Giżycku, do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady komunalne.  

 

PSZOK znajduje się przy ulicy Wileńskiej w Giżycku i jest czynny w dniach:

 • poniedziałek i środa w godzinach do 9.00 do 17.00
 • sobota w godzinach od 8.00-16.00

Zgodnie z informacją ZUOK Spytkowo, PSZOK w obecnej mobilnej formie jest pierwszym etapem budowy nowoczesnej inwestycji, która ma zakończyć się w 2024 r. Docelowo, za obecnie oddanym do użytku miejscem zostanie wybudowany stały, centralny PSZOK służący do pozbywania się odpadów, głównie problemowych, których nie powinno umieszczać w pojemnikach przy nieruchomościach.

W punkcie powstanie sala edukacyjna, będzie z niej można korzystać w ramach zajęć o gospodarce odpadami. Na terenie PSZOK znajdzie się również kącik wymiany i napraw rzeczy używanych. Każdy mieszkaniec będzie mógł zostawić rzecz, której chce się już pozbyć, ale może być jeszcze wykorzystana przez inne osoby. To sposób na przedłużenie życie produktów i zapobieganie powstawaniu odpadów.

 

W pierwszym kwartale 2022 r. PSZOK w Spytkowie odwiedziło ponad 400 mieszkańców Giżycka przywożąc łącznie ponad 170 ton odpadów, a w roku 2021 ZUOK zebrał łącznie ponad 2300 ton różnej frakcji odpadów. Zbiórka odpadów w PSZOK jest najtańszą formą zbierania odpadów. Aby portfele jak najdłużej nie odczuły wzrostu kosztów powinniśmy dążyć do jak największej zbiórki ilości odpadów w PSZOK-ach - informuje ZUOK Spytkowo.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Giżycka i okolicznych Gmin do przywożenia odpadów do PSZOK i przypominamy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy i właściciele nieruchomości z terenu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

  • papier,
  • szkło,
  • metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe,
  • odpady zielone tj. : liście, gałęzie, skoszona trawa,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele, dywany itp.)
  • zużyte opony (z samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków),
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1 Mg od nieruchomości w ciągu roku, za którą została uiszczona opłata,
  • papa odpadowa,
  • przeterminowane leki.

Nie wyrzucajmy odpadów w niedozwolone miejsca (np. lasy czy pola), po prostu przywieźmy je do PSZOK. Razem zadbajmy czyste Mazury!  - dodaje ZUOK Spytkowo