Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okolicy Giżycka

Szanowni Mieszkańcy, niejednokrotnie po domowych porządkach zostają nam odpady, których pozbycie się z domu staje się problematyczne. O ile przeterminowane leki możemy dostarczyć do aptek, zlokalizowanych na terenie miasta i jest to proste, to właściwy sposób postępowania na przykład  z resztkami farby, lakieru, kleju czy rozpuszczalnika może być już problemem. Podobnie często zastanawiamy się, jak pozbyć się odpadów budowlanych i rozbiórkowych po drobnym remoncie oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. 


Rozwiązaniem tych problemów jest PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego – własnym transportem – dostarczyć można odpady komunalne, m.in. te wymienione wyżej, które nie są odbierane wprost z nieruchomości, czyli naszych przydomowych śmietników.


 


ZNAJDŹ SWÓJ PSZOK


 


 


Rodzaje odpadów komunalnych, które mogą być przyjmowane NIEODPŁATNIE do PSZOK-u: • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • okna
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz budowlany, ceglany, odpady z betonu, ceramika)
 • papa, ondulina
 • odpady zielone (skoszona trawa, gałęzie drzew itp.)
 • zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne
 • styropian opakowaniowy np. ze sprzętu RTV/AGD
 • baterie
 • zużyte opony za wyjątkiem opon samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i pojazdów rolniczych (np. ciągników) i akumulatory małogabarytowe
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin)

 


Należy jednak pamiętać, że PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: • zmieszane odpady komunalne
 • smoła
 • szyby samochodowe
 • szkło zbrojone, hartowane i wielowarstwowe
 • materiały zawierające azbest
 • eternit
 • części samochodowe (zderzaki, reflektory, itp.)
 • styropian budowlany
 • zmieszane odpady budowlane (np. gruz budowlany zmieszany z puszkami po farbach, rozpuszczalnikach)
 • płyty gipsowo-kartonowe
 • wata szklana
 • odpady medyczne
 • odpady nieoznaczone bez możliwości identyfikacji, w nieszczelnych opakowaniach

 


Ważne. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK-u odpady z remontu i budowlane jeżeli prace zostały wykonane we własnym zakresie.


Należy jednak pamiętać, że PSZOK nie przyjmuje odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych podczas robót budowlano-remontowych wykonywanych w ramach zleconych prac przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą. Takie odpady powinny zostać przekazane odpłatnie do ZUOK Spytkowo. Firmy mogą nieodpłatnie przekazywać odpady do PSZOK-u tylko wtedy gdy odpady te powstały w wyniku działalności biurowej lub remontu/budowy siedziby.