strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

Nabór wniosków na staże i prace interwencyjne dla bezrobotnych

23 czerwca 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór wniosków

o organizację staży dla osób bezrobotnych. 

 

Wnioski należy składać

od 23.06.2016 r. do 29.06.2016 r.

 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku mieszczącym się przy ul. Gdańskiej 11, 11-500 Giżycko w pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

UWAGA!

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Regulaminem w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Giżycku 
ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko pok. nr 1, tel. 874296446 lub na stronie internetowej
www.gizycko.pup.gov.pl

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza

otwarty nabór wniosków

o organizację prac interwencyjnych

finansowanych ze środków  Funduszu Pracy
będących w dyspozycji  

Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Program dotyczy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

 i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49, pkt 2-6 ustawy z 20 kwietnia 2004r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Dz. U. z 2016r., poz. 645)., tj.: osób w wieku powyżej 30 roku życia,

które są długotrwale bezrobotne, korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, posiadają co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

są niepełnosprawne oraz dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku 
ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko, pok. nr 1, tel. 87 4296447 lub na stronie internetowej
www.gizycko.pup.gov.pl

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS