strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 17 sierpnia 2019   pogoda
media

Nasze Miasto

Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015

www.referendum2015.pkw.gov.pl

 

Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) w godz. od 6.00 do 22.00.

 

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji do spraw referendum dowód osobisty lub każdy dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być "książeczkowy" dowód osobisty.

 
 
NA STRONIE BIP.GIZYCKO.PL - przydatne informacje, w tym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum ZOBACZ...

 

Każdy osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), jeżeli złoży pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Giżycku najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum tj. do dnia 1września 2015r., jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy w której zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu referendum.

 

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz osoba uprawniona do udziału w referendum , który najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każdy osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

 

Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Informacje w sprawach spisu osób uprawnionych do udziału w referendum oraz udzielenia pełnomocnictwa, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja, budynek nr 14, pokój nr 5 albo pod nr telefonów: 87 7324 132 do 134 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: grazyna.bogdanowicz@gizycko.pl, a w sprawach głosowania korespondencyjnego – pok. 203, tel. 87 7324 145, adres e-mail: kazimierz.smolak@gizycko.pl

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS