strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 23 kwietnia 2021   pogoda

Gospodarka

Regionalny Fundusz Pożyczkowy WMARR Olsztyn

REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

10-516 Olsztyn, pl. Gen. Józefa Bema 3, pokój nr 7 i 8

tel. 089 521 12 78/79
wmarr@wmarr.olsztyn.pl

www.wmarr.olsztyn.pl

 


Pożyczki udzielane są mikro i małym przedsiębiorcom z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w tym podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Pożyczka może być wykorzystana także do finansowania projektów realizowanych w ramach programów pomocowych współfinansowanych ze środków unijnych.

 

 • oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 7,38% do 16,78% przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą od 10,78%
 • 120.000 zł - maksymalna kwota pożyczki
 • 500.000 zł - maksymalna kwota zaangażowania wobec jednego podmiotu
 • 5 lat - maksymalny okres finansowania

   

  Agencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów przedsięwzięcia.

   

  Wkład własny pożyczkobiorcy w przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości kosztów przedsięwzięcia z tym, że może on zostać wniesiony w formie pieniężnej i/lub rzeczowej.

   

  Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki

  są ściśle związane z celami przedsięwzięcia

  i stanowią wydatki w kwotach brutto na:

  1)    zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,

  2)    zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych,

  3)    zakup wartości niematerialnych i prawnych,

  4)    zakup towarów, materiałów, surowców,  

  5)    zakup usług obcych np. roboty budowlane, remontowe, montażowe i instalacyjne, doradztwo, ekspertyzy, badania, analizy, szkolenia, promocja.

   

  Pożyczkobiorca może rozpocząć realizację przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, natomiast pożyczka może finansować wydatki poniesione lub do poniesienia przez pożyczkobiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

   

  więcej informacji, regulamin i dokumenty:

  Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 • Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
  RSS