strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

REWOLUCJA ŚMIECIOWA - WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

15 maja 2013
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

REWOLUCJA ŚMIECIOWA - WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 

 

 

UWAGA właściciele i zarządcy nieruchomości. W Urzędzie Miejskim (pokój nr 4 i pokój nr 7, na parterze w lewym skrzydle budynku) oraz siedzibie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami przy ul. Wodnej 4 są do odbioru deklaracje dotyczące segregacji odpadów (do pobrania również poniżej).

 

UWAGA! DO 15 MAJA PRZEDŁUŻONO TERMIN
złożenia wypełnionych deklaracji.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 7.

Deklaracje powinni złożyć właściele nieruchomości lub ich zarządcy.

 

Drodzy Giżycczanie! W najbliższych dniach otrzymacie Państwo żółtą ulotkę z najważniejszymi informacjami dotyczącymi nowych zasad gospodarki odpadami (do pobrania również poniżej).

 

Do pobrania formularz deklaracji, wzór jej wypełnienia,
uchwała za stawkami i ulotka:

ULOTKA INFORMACYJNA strona 1, strona 2

 

 

Uwaga! Właściciele poszczególnych nieruchomości powinni wypowiedzieć dotychczasowe umowy na wywóz odpadów, aby od 1 lipca nie wnosić podwójnych opłat.

 
DO POBRANIA:
WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY
Wzór wypowiedzenia umowy dla mieszkańca o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych

 

INTERPRETACJA MINISTRA ŚRODOWISKA

Interpretacja Ministra Środowiska dotycząca rozwiązywania umów przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą świadczącym usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych

 

 

Przydatne informacje również na stronach internetowych:
Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami   

Ministerstwa Środowiska

 

 

Burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska w biuletynie informacyjnym "Rewolucja śmieciowa" 21.03.2013:

 

"Szanowni Państwo, od 1 lipca, co już powszechnie wiadomo czeka nas rewolucja śmieciowa. Czeka nas wiele zmian w dziedzinie gospodarki odpadowej. Zaznaczam – nie jest to wymysł pojedynczych gmin, ale wynika z Ustawy uchwalonej przez Sejm na podstawie wymogów Unii Europejskiej. Miasto Giżycko scedowało zadanie w zakresie gospodarki odpadowej Mazurskiemu Związkowi Międzygminnemu – Gospodarka Odpadami mającego siedzibę w Giżycku przy ul. Wodnej 4.

 

W związku z tym większość uchwał w zakresie gospodarki odpadami podejmował Związek i to on będzie informował Państwa o wszystkich zasadach, które dotyczą niniejszej ustawy. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie uchwalili Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Giżycka. W regulaminie określa się nie tylko wymagania dotyczące gospodarki odpadowej, ale też obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, sprawę zakazu chowu i utrzymania zwierząt gospodarczych na terenie miasta, wyznaczania obszarów podlegających deratyzacji, wymagania w zakresie sprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz mycia, naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. Bardzo ważną częścią regulaminu jest określenie zasad selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych.

 

Równie ważną sprawą jest rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ilość i rodzaj pojemników będzie uzależniony od ilości wytwarzanych przez nas odpadów. Firma odbierająca odpady komunalne będzie odpowiedzialna za dostarczenie pojemników na odpady, które będziemy segregować w następujący sposób: w pojemniku żółtym - szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, w brązowym - odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone a w szarym - odpady zmieszane.

 

Regulamin określa także częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym. Ponieważ zmian będzie mnóstwo, w najbliższym czasie właściciele i zarządcy nieruchomości powinni otrzymać szczegółowe informacje na temat cen, pojemników, sposobu wywozu oraz segregacji odpadów (...)"

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS