strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 28 listopada 2020   pogoda
media

Inwestycje

Rozbudowa Szosy Obwodowej

 

 

Rozbudowa dróg krajowych nr 59 i 63
(ul. Szosa Obwodowa)
na terenie miasta Giżycka i gminy Giżycko

 
do pobrania:

Projekt budowlany rozbudowy obwodnicy Giżycka

 

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ MIASTO i GMINĘ

 

Gmina Miejska Giżycko wspólnie z Gminą Wiejską Giżycko oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie sfinansowała opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy dróg krajowych nr 59 i 63 (ul. Szosa Obwodowa) w Giżycku.

 

Do realizacji projektu Giżycko przystąpiło decyzją Uchwały nr XXXV/108/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie przystąpienia z Gminą Giżycko do realizacji wspólnego projektu rozbudowy ulicy Obwodowej. W tym samym roku 2 listopada Miasto Giżycko podpisało porozumienie o współfinansowaniu zadania z Gminą Wiejską Giżycko.

 

Przetarg na wykonanie dokumentacji ogłoszony przez Urząd Miejski w Giżycku wygrało Konsorcjum firm w składzie: Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH z siedzibą w Düsseldorf, Pracownia projektowa MOST s.c. z siedzibą w Wargowie i Verkehfsbau Projekt GmbH (VEPRO) z siedzibą w Berlinie.

 

Umowę z Konsorcjum na wykonanie zadania zawarto 8 grudnia 2005r., a umowę z Gminą Wiejską Giżycko i GDDKiA na partycypację w kosztach sporządzanej dokumentacji, podpisano 20 listopada 2006r. Koszt dokumentacji wynosi 1.185.840 zł.

 

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE - FOJUD S.A.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Urząd Miejski w Giżycku oraz Urząd Gminy Giżycko zorganizowały spotkania informacyjno – konsultacyjne 8 grudnia 2009 r. oraz 25 stycznia 2010 r. Konsultacje społeczne prowadziła firma Fojud S.A. na stronie fojud.pl, na której można było wyrazić swoją opinię, stanowisko lub przedstawić propozycje dotyczące inwestycji.

 
INWESTOR - GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W OLSZTYNIE oraz URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU 

 

Rozbudowa ul. Obwodowej obejmująca ośmiokilometrowy odcinek dróg krajowych nr 59 i 63, przewidziana jest od Kanału Niegocińskiego do wsi Bystry.

 

Rozbudowa istniejącej obwodnicy polega na dobudowaniu drugiej jezdni oraz zmianie dostępności do niej. Istniejące skrzyżowania ulegną przebudowie lub likwidacji, w dostosowaniu do wymaganej przepustowości określonej na podstawie prognozy ruchu.

 

Planowana droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i ograniczoną dostępność. Oznacza to, że wjazd na nią możliwy będzie jedynie na skrzyżowaniach i węzłach.

 

Do obsługi  terenów w sąsiedztwie drogi zaprojektowano układ dróg serwisowych jedno lub dwukierunkowych, dowiązujących się bezpośrednio do projektowanej trasy poprzez równoległe pasy włączenia lub pośrednio poprzez włączenia w drogi boczne w rejonie projektowanych skrzyżowań. Na całym odcinku projektowanej trasy wykonany zostanie ciąg rowerowy i chodnik odsunięty od krawędzi jezdni o 5 m.  

 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu ruchu drogowego na otoczenie zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania techniczne takie jak: bezpieczne przejścia dla pieszych (pod lub nad drogą), ekrany akustyczne o łącznej długości 1654 m, przepusty dla zwierząt.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS