strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 28 lutego 2021   pogoda
media

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2014

ROZWÓJ PRZEZ PARTNERSTWO

5.02.2014

 

Drodzy Państwo, Giżycko i inne mazurskie miejscowości chcą się rozwijać, realizować nowe inwestycje i przedsięwzięcia, dzięki którym Mazury, nasza mała ojczyzna będzie miejscem atrakcyjnym do mieszkania, inwestowania i wypoczywania. Mazurskie samorządy podjęły decyzję o zjednoczeniu się i wspólnym działaniu, by wspólnie określić priorytetowe zadania i silniejszą ręką sięgnąć  po wsparcie z funduszy zewnętrznych. W dzisiejszych czasach jest to po prostu niezbędne, trzeba zawiązywać partnerstwa co robimy wspólnie z okolicznymi miejscowościami. W przypadku przedsiębiorców wskazane jest zakładanie klastrów, zwłaszcza w sektorze turystyki. Na terenie powiatu giżyckiego mamy już Klaster Turystyczny Mazury, tworzony jest też Klaster Giżycko. Kolejny raz zachęcam więc wszystkie zainteresowane podmioty  do włączania się w  lokalne inicjatywy.  W ten sposób będziemy skuteczniejsi w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy, najczęściej warunkujących przystąpienie do jakichkolwiek nowych inwestycji.

 

W ubiegłym tygodniu w Giżycku odbyła się konferencja rozpoczynająca uroczyście jeden ze wspólnych partnerskich projektów 12 mazurskich gmin: „Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”. Podczas spotkania przedstawiona została analiza naszego regionu pod względem społeczno-gospodarczym, stanowiąca punkt wyjścia do dalszych prac. Liderem projektu, na który pozyskaliśmy ponad 1 mln zł dofinansowania  z unijnych funduszy jest Gmina Miejska Giżycko. Oprócz miasta Giżycka w projekcie udział biorą: Mrągowo, Ryn, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, gmina wiejska Mrągowo, Węgorzewo, Mikołajki, Miłki, Pozezdrze i gmina wiejska Giżycko. Wszyscy  borykamy się z podobnymi problemami, ale mamy też podobne szanse rozwoju, dlatego też możliwe jest określenie dla naszego terenu tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego.

 

W wyniku wspólnych prac powstaną dokumenty umożliwiające ubieganie się o środki unijne w latach 2014-2020. Po ogłoszeniu konkursów unijnych na środki z kolejnej transzy finansowania, nasze plany ujęte w tychże dokumentach, będą mogły być realizowane zarówno  samodzielnie jak i wspólnie przez partnerskie gminy Krainy Wielkich Jezior. Wśród nich są dwa kluczowe przedsięwzięcia spójne dla naszego terenu, które chcielibyśmy razem zrealizować. Chodzi o „Mazurską Pętlę Rowerową” i spójny system tras, którymi bez problemu objedziemy Mazury na dwóch kółkach, turyści będą mieli zapewnioną infrastrukturę i usystematyzowane oznakowanie najciekawszych atrakcji  w okolicy każdej miejscowości, tak by zachęcić do odwiedzenia i pozostania w niej na jeden lub kilka dni. A pod hasłem „Cyfrowe Mazury”  wśród pomysłów są nowe turystyczne strefy wi-fi, cyfryzacja szkół i jednostek publicznych, czy sailpassy, czyli zintegrowany system dostępu do portów, funkcjonujący na jednakowych zasadach w całym regionie. Chcemy ułatwić pobyt na Mazurach turystom i żeglarzom tak, by podobnie jak w górskich kurortach skipassy, u nas zafunkcjonowały sailpassy i za pomocą jednej karty będącej jednocześnie karnetem, można było płacić za różnego rodzaju usługi turystyczne w obiektach turystycznych, i portach.

 

Końca dobiegają prowadzone jednocześnie prace, koordynowane przez samorząd mikołajski, dotyczące strategii rozwoju dla całego regionu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”. Strategia ma ułatwić lokalnym samorządom przygotowanie i realizację wspólnych, ponadlokalnych przedsięwzięć, wychodzących poza obszar jednej gminy. Każdy z 12 wcześniej już wspomnianych samorządów w ścisłej współpracy również z powiatem giżyckim, zaangażowany jest w tworzenie kluczowego dokumentu z wizją rozwojową Mazur, wspólnego programu rozwoju i promocji miejscowości położonych nad mazurskimi jeziorami oraz współdziałanie w obszarach niezbędnych do pobudzenia rozwoju społeczno – gospodarczego.

 

Nasze kolejne partnerstwo  to  kampania promocyjna pod hasłem „7 Cudów Mazur”, rozpoczęta  w ubiegłym roku pierwszą, wspólną dla mazurskich miejscowości akcją reklamową w mediach oraz zorganizowanymi przez „7” regatami: Giżycko, Mikołajki, Węgorzewo, Ruciane – Nidę, Pisz, Ryn i Mrągowo. Cykl imprez żeglarskich „Regaty 7 Cudów Mazur” został zresztą już wyróżniony podczas warmińsko-mazurskiego Festiwalu Promocji jako najciekawsze w całym województwie wydarzenie promocyjne ubiegłego roku, z czego jesteśmy bardzo dumni.

 

Wspólnie z innymi gminami i podmiotami w oparciu o pozyskane fundusze unijne (ponad 1 mln zł) realizujemy również projekt koordynowany przez gminę Orzysz: „Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim etap I (Kanał Tyrkło – Buwełno)”. Po ponad dwuletniej pracy 15 samorządów  województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego stworzyło koncepcję rewitalizacji i budowy nowej drogi wodnej, odbyło się szereg spotkań roboczych, przeprowadzane były konsultacje społeczne. Obecnie w ramach wspomnianego projektu, w który włączyły się mazurskie samorządy, czyli Orzysz, Miłki, miasto i gminę Giżycko oraz powiat giżycki realizowany jest I etap przedsięwzięcia tzw. „Miejski Obszar Funkcjonalny Pętla Mazurska”. Stworzy on stabilne ramy współpracy, a na wdrożenie tej niezwykle złożonej, ale przyszłościowej  inwestycji,  będziemy pozyskiwać fundusze zewnętrzne. Z pewnością wiele korzyści w obszarze turystyki wodnej i zwiększenia atrakcyjności całego regionu z wymiernymi korzyściami finansowymi, przyniesie połączenie jezior Tyrkło i Buwełno.

 

Drodzy mieszkańcy, zima doświadcza nas silnymi mrozami i w związku z tym miejmy na uwadze osoby starsze, czy bezdomne, które mogą potrzebować naszej pomocy. Apeluję o sygnalizowanie niepokojących sytuacji, do dyspozycji jest bezpłatny numer telefonu alarmowy do Straży Miejskiej 986, dostępny we wszystkich sieciach komórkowych, telefonach stacjonarnych i budkach telefonicznych na terenie miasta Giżycka.

 

 

Widowiskowy koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Giżycku 1 lutego 2014 Hala sportowa COS OPO
fot. UM Giżycko

 

Serdecznie dziękuję Panu gen. bryg. Sławomirowi Kowalskiemu i Panu płk rez. Stanisławowi Dąbrowskiemu za pomoc w zorganizowaniu koncertu w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Gratuluję artystom kunsztu, charyzmy i wspaniałego kontaktu z publiką. Czynimy starania, by wojskowi muzycy kolejny raz zaszczycili nas swoją obecnością w Giżycku z koncertem plenerowym jeszcze w tym roku.

 

Dziękuję bardzo za zaproszenia na wszelkie uroczystości, spotkania i imprezy, które miały miejsce w Giżycku w mijającym tygodniu.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS