strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 14 lipca 2020   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

ŚCIEŻKI ROWEROWE

Drodzy Państwo! Cenna inicjatywa społeczna – I Giżycka Krytyczna Masa Rowerowa zasygnalizowała  problem ścieżek rowerowych w Giżycku. Dzięki temu udało się wychwycić nieprawidłowości w oznakowaniu i przebiegu ścieżki rowerowej w centrum miasta,  o czym będziemy rozmawiali ze starostwem. Nie znaczy to jednak, że samorząd nie pamięta o tej sprawie. Ścieżki rowerowe są i będą w Giżycku realizowane, ale napotyka to wiele prawnych oraz praktycznych trudności, o których pragnę powiedzieć kilka słów.

 

Przede wszystkim ścieżek rowerowych nie można rozpatrywać w oddzieleniu od miejskich traktów komunikacyjnych. Nie mogą być one oddzielnymi przedsięwzięciami, realizowanymi pomimo tego, że drogowe i piesze ciągi komunikacyjne, przy których mają biec, nie zostały jeszcze zmodernizowane. Budowa ścieżek rowerowych może być wyłącznie elementem większych przedsięwzięć drogowych. Przykładem jest ścieżka rowerowa, która powstała na zmodernizowanym odcinku drogi w Wilkasach. Doprowadzona jest ona do stacji benzynowej. Odcinek pomiędzy stacją benzynową, a mostem na Kanale Niegocińskim, gdzie ścieżka będzie się łączyła z traktem rowerowym wzdłuż ul. Św. Brunona, jest już dawno zaprojektowany, ale cała sprawa (włącznie z modernizacją tego odcinka drogi) zastopowana jest z powodu przejazdu kolejowego, w którego modernizacji musi uczestniczyć PKP. Do interwencji w sprawie przyspieszenia całej sprawy zobligowaliśmy nawet naszych parlamentarzystów.

 

Liczyliśmy, że już niebawem rozpoczniemy modernizację ul. Św. Brunona wraz z budową ścieżki rowerowej od mostu na Kanale Niegocińskim do mostu zwodzonego w Giżycku. Niestety, z przyczyn od nas niezależnych, związanych z kłopotami z wyłonieniem wykonawcy na tę siedmiomilionową inwestycję (jeden z uczestników przetargu zaskarżył jego wynik), cała sprawa się opóźnia. Niemniej, jak tylko nastąpi sądowe rozstrzygnięcie, przystępujemy do prac budowlanych i mam nadzieję, iż w przyszłym roku całość będzie gotowa.

 

Na swój moment oczekuje ścieżka projektowana od placu Grunwaldzkiego do Ronda Solidarności, ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy giżyckiej i do Bystrego wzdłuż brzegu jeziora Niegocin (ta ostatnia musi zostać najpierw wprowadzona do szczegółowego planu zagospodarowania tego terenu). Są to realizacje perspektywiczne, przy których największym problemem jest pogodzenie przepisów, dotyczących parametrów ścieżek rowerowych, z niezbyt szerokimi pasmami naszych traktów komunikacyjnych, gdzie trzeba pomieścić też przepisowy chodnik i ciąg jezdny dla samochodów. Niemniej, ścieżki rowerowe w Giżycku będą realizowane i osobiście deklaruję udział w następnej Krytycznej Masie Rowerowej.

 

Dziękuję za zaproszenia na wszelkie uroczystości, spotkania i imprezy, które odbyły się ostatnio w naszym mieście. Wraz z Panem gen. Zbigniewem Smokiem zapraszam Państwa do wzięcia udziału w giżyckich obchodach Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia, które w tym roku będą miały szczególną oprawę.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS