strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 25 sierpnia 2019   pogoda

Aktualności

Selfie w Parku Wodnym Wilkasy

24 grudnia 2015
dodał(a): UM Wojciech

Wstąp na basen w Wilkasach, zrób sobie selfie i wystartuj w konkursie

 

REGULAMIN KONKURSU „SELFIE W PARKU WODNYM WILKASY”


1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ugg.pl, facebooku Parku Wodnego oraz w recepcji w Parku Wodnym Wilkasy, ul. Olsztyńska 29a, 11-500 Giżycko.
4. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
5. Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia do konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niego.
6. Nagrodą dla autorów trzech zdjęć, które zdobędą największą ilość polubień na profilu Facebook, będą darmowe wejścia na basen w Parku Wodnym Wilkasy.
7. Wszystkie zdjęcia konkursowe muszą być wykonane w Parku Wodnym Wilkasy.
8. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy GOKiR oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnukowie, rodzeństwo, rodzice).
9. Konkurs przeprowadzony zostanie za pomocą oficjalnego kanału facebookowego Parku Wodnego Wilkasy.
10. Zdjęcia można zgłaszać w terminie do 6.01.2016 do godz. 15.00.
11. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu odbywa się poprzez umieszczenie go na tablicy facebook – fanpage PWW z podpisem „Selfie w Parku Wodnym w Wilkasach”.
12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na  fanpage facebookowym Parku Wodnego Wilkasy do dnia 7.01.2016 r. do godz. 15.00.
13. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór w recepcji Parku Wodnego w terminie 7 dni od dnia podania wyników – będzie ona wydana po okazaniu dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej w celu potwierdzenia tożsamości.
14. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
15. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
16. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, jego promocji oraz informowania o nim. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
17. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych osobowych uczestnika. Dane te zostaną ujawnione wyłącznie w celu informowania o przebiegu konkursu, a w szczególności o przyznaniu i przekazaniu uczestnikowi nagrody.
18. Zgłoszenie do konkursu oznacza wyrażenie nieodwołalnej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika przez organizatora, bez żadnych dodatkowych opłat, na wszelkich polach eksploatacji określonych w przepisie art. 50 prawa autorskiego, w tym we wszelkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych przygotowanych w związku z konkursem. Organizator oświadcza, że fotografie te nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych, sprzecznych z ideą konkursu.
19. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
20. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
21. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do organizatora (GOKiR Wilkasy), a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z konkursem.

 

Więcej na stronie http://ugg.pl/pl/park_wodny/selfie

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS