strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 24 września 2020   pogoda

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej 1 lipca 2010

25 czerwca 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

1 lipca (czwartek) 2010 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 
Porządek obrad XLIII sesji i najbliższe posiedzenia komisji

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4.  Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5.  Zapytania do Burmistrza Miasta.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r.
  PROJEKT NR 1
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie i ustanowienie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
  PROJEKT NR 2
 8.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i ustanowienia zabezpieczenia dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze.
  PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/142/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego.
  PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
  PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
  PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
  PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
  PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo – przemysłowo - mieszkaniowej przy ulicy Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej w Giżycku.
  PROJEKT NR 11
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.
  PROJEKT NR 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  PROJEKT NR 13
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  PROJEKT NR 14
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  PROJEKT NR  15
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
  PROJEKT NR 16
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
  PROJEKT NR 17
 23. Komunikaty i  wnioski do burmistrza miasta.
 24. Zamknięcie sesji.       

Posiedzenia komisji:

Komisja Spraw Społecznych         –         28.06.2010r. godz. 16.00

Komisja Finansów i Gospodarki    -         29.06.2010r. godz. 16.00

Komisja Mienia Miejskiego           –         30.06.2010r. godz. 16.00

 

Warto zobaczyć w Biuletynie Informacji Publicznej:

projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS