strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 18 sierpnia 2019   pogoda

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej 14 października 2010

07 października 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

14 października (czwartek) 2010 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 
 
Porządek obrad XLV sesji i najbliższe posiedzenia komisji
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4.  Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania do Burmistrza Miasta.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r.
  PROJEKT NR 1
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  PROJEKT NR 2
 8.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/46/10 z dnia 01.06.2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarczego.
  PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2011.
  PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami   pozarządowymi.
  PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków.
  PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
  PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
  PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
  PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
  PROJEKT NR 11
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
  PROJEKT NR 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
  PROJEKT NR 13
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego.
  PROJEKT NR 14
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
  PROJEKT NR 15
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości.
  PROJEKT NR 16
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego.
  PROJEKT NR 17
 23. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2009 rok.
 24. Komunikaty i  wnioski do burmistrza miasta.
 25. Zamknięcie sesji.

Posiedzenia komisji:

Komisja Spraw Społecznych         –         11.10.2010r. godz. 16.00

Komisja Finansów i Gospodarki    -         12.10.2010r. godz. 16.00

Komisja Mienia Miejskiego           –         13.10.2010r. godz. 16.00

 

 

Warto zobaczyć w Biuletynie Informacji Publicznej:

projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej w Giżycku 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS