strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej 2 września 2009

25 sierpnia 2009
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

w dniu 2 września (środa) 2009 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad sesji i najbliższe posiedzenia komisji

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.   Informacja o porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5.   Zapytania do Burmistrza Miasta.

6.   Odebranie ślubowania składanego przez nauczycieli.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok.

PROJEKT NR 1

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarczego.

PROJEKT NR 2

9.   Podjęcie uchwały w sprawie najmu części nieruchomości.

PROJEKT NR 3

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia jednostki gminnej w mienie.

PROJEKT NR 4

11. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.

PROJEKT NR 5

12. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości.

PROJEKT NR 6

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

PROJEKT NR 7

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

PROJEKT NR 8

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia jednostki gminnej w mienie.

PROJEKT NR 9

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia jednostki gminnej w mienie.

PROJEKT NR 10

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/40/08 Rady Miejskiej w Giżycku  z dnia 3 lipca 2008r. o utworzeniu rachunku dochodów własnych w Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

PROJEKT NR 11

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów  i  urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko.

PROJEKT NR 12

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/57/08 Rady Miejskiej w Giżyckuz dnia 4 września 2008r. o zasadach korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

PROJEKT NR 13

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Giżyckiemu na realizację zadania.

PROJEKT NR 14

21. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2009r.

22. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie oświadczeń majątkowych radnych za 2008r.                                                   

23. Komunikaty i  wnioski do burmistrza miasta.

24.  Zamknięcie sesji.

                                                                                     

   Posiedzenia komisji:

1.      Komisja Spraw Społecznych  –  31.08.2009r. godz. 10.00

2.      Komisja Mienia Miejskiego  –  31.08.2009r. godz. 16.00

3.      Komisja Finansów i Gospodarki  - 01.09.2009r. godz. 16.00

 

Warto zobaczyć w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

projekty uchwał Rady Miejskiej w Giżycku

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS