strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 2 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej 22 października 2009

15 października 2009
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

22 października (czwartek) 2009 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad sesji i najbliższe posiedzenia komisji

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2. Informacja o porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5.   Zapytania do Burmistrza Miasta.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009r.

PROJEKT NR 1

7.   Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja – Aglomeracja Giżycko sp. zo.o.

PROJEKT NR 2

8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami za okres 2007-2008.

PROJEKT NR 3

9.   Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.            

PROJEKT NR 4

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Giżycka na lata 2009-2013.                                                                   

PROJEKT NR 5

11. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.                       

PROJEKT NR 6

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.                             

PROJEKT NR 7

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy.                                                   

PROJEKT NR 8

14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem nieruchomości.             PROJEKT NR 9

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.            

PROJEKT NR 10

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy Powiatowi Giżyckiemu na realizację zadania.                                                         

 PROJEKT NR 11

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Giżyckiego Centrum Kultury.

PROJEKT NR 12

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletnim programie gospodarczym.

PROJEKT NR 13

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.                                  

PROJEKT NR 14

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

PROJEKT NR 15

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

PROJEKT NR 16

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

PROJEKT NR 17

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

PROJEKT NR 18

24. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2008/2009.

25. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2008r.                                                                                        

26. Komunikaty i  wnioski do burmistrza miasta.                                                              

27.  Zamknięcie sesji.

  

Posiedzenia komisji:

1.      Komisja Spraw Społecznych - 19.10.2009r. godz. 16.00

2.      Komisja Finansów i Gospodarki - 20.10.2009r. godz. 16.00

3.      Komisja Mienia Miejskiego - 21.10.2009r. godz. 16.00

 

Warto zobaczyć w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

projekty uchwał Rady Miejskiej w Giżycku

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS