strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 25 sierpnia 2019   pogoda

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej 9 września 2010

06 września 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

9 września (czwartek) 2010 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 
Porządek obrad XLIV sesji i najbliższe posiedzenia komisji

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Odebranie ślubowania składanego przez nauczycieli.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 6. Zapytania do Burmistrza Miasta.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r.
  PROJEKT NR 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno–prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy–ordynacja podatkowa.
  PROJEKT NR 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości
  PROJEKT NR 3
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko.
  PROJEKT NR 4
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko.
  PROJEKT NR 5
 12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Giżyckim.
  PROJEKT NR 6
 13. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Giżyckim.
  PROJEKT NR 7
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału Gminy Miejskiej Giżycko w lokalu mieszkalnym wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej.
  PROJEKT NR 8
 15. Podjęcie uchwały w sprawie boksu garażowego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.
  PROJEKT NR 9
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
  PROJEKT NR 10
 17. Podjęcie uchwały  w sprawie zbycia lokalu użytkowego.
  PROJEKT NR 11
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
  PROJEKT NR 12
 19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe.
  PROJEKT NR 13
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza.
  PROJEKT NR 14
 21. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Giżycka za I półrocze 2010r.
 22.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie oświadczeń majątkowych radnych za 2009 rok.
 23. Komunikaty i  wnioski do burmistrza miasta.
 24. Zamknięcie sesji.       

Posiedzenia komisji:

Komisja Spraw Społecznych –  6.09.2010r. godz. 16.00

Komisja Finansów i Gospodarki - 7.09.2010r. godz. 16.00

Komisja Mienia Miejskiego – 8.09.2010r. godz. 16.00

 

Warto zobaczyć w Biuletynie Informacji Publicznej:

projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w Giżycku 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS