SPOTKANIE Z BIZNESEM
7 listopada. Konsultacje strategii WJM 2030

Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz zaprasza


"SPOTKANIE Z BIZNESEM" Konsultacje – projekt strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2030


7 listopada 2019 (czwartek) Hotel St. Bruno


Szanowni Państwo, w roku 2020 kończy się kolejny okres programowania unijnego. Obecnie trwają prace nad nową „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a także aktualizacja dokumentów strategicznych dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.


W ramach prac nad aktualizacją strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne z przedstawicielami biznesu oraz organizacjami pozarządowymi z obszaru KWJM. Mają one na celu doprecyzowanie zapisów strategii pod kątem potrzeb przedsiębiorców i NGO, by umożliwić im skuteczne pozyskiwanie środków w kolejnej perspektywie finansowej.


 


W Giżycku konsultacje z przedsiębiorcami i osobami zainteresowanymi, odbędą się 7 listopada 2019 r. (czwartek) w ramach comiesięcznych Spotkań z Biznesem, organizowanych przy kawie i herbacie przez burmistrza miasta, w różnych punktach miasta. Na najbliższe spotkanie zapraszamy do Hotelu St. Bruno (sala St. Bruno parter).


Ramowy program spotkania 7 listopada w Giżycku:


godz. 8.30 spotkanie z burmistrzem Giżycka Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem – omówienie bieżących spraw z lokalnymi przedsiębiorcami


godz. 9.45 konsultacje nad projektowaną Strategią Wielkich Jezior Mazurskich 2030 - dr Magdalena Cybulska


Część konsultacyjną poprowadzi dr Magdalena Cybulska z zespołu dra hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, koordynującego prace nad dokumentem. Będzie to okazja do przybliżenia, trwającego procesu planowania strategicznego na poziomie województwa i właściwego ukierunkowania prac nad przedsięwzięciami istotnymi dla skutecznego rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.


 


Potwierdzenie udziału prosimy przesyłać do 4 listopada 2019 na adres promocja@gizycko.pl (Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko tel. 87 7324 137).


 


Do pobrania: projekt dokumentu WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2030 – STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO .PDF


 


W imieniu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz samorządu Giżycka, zachęcamy biznes oraz organizacje pozarządowe do czynnego udziału w spotkaniach i współtworzenia dokumentu Strategii.


Uwagi, pomysły, sugestie można przesyłać również drogą elektroniczną przed i po spotkaniu na adres Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020: swjm@mazury.to.


Na portalu strategia2030.warmia.mazury.pl można również zapoznać się z projektem strategii województwa "Warmińsko-Mazurskie 2030".


  Terminy pozostałych spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami: 6 listopada 2019 Mrągowo (Urząd Miejski, godz. 14.00) 8 listopada 2019 Pisz (Urząd Miejski, godz. 13.00) Terminy spotkań z NGO: 14 listopada 2019 Mikołajki (CK Kłobuk, godz. 11.00) 15 listopada 2019 Węgorzewo (Urząd Miejski, godz. 11.00)  RODO - informacje MOJEGIZYCKO.PL /rodo/ grafika nagłówek: pixabay.com