strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 9 kwietnia 2020   pogoda

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie - Oto człowiek

05 listopada 2018
dodał(a): otoczlowiek
Nazwa firmy:Stowarzyszenie - Oto człowiek
Nazwa skrócona:Oto czlowiek
Adres:Giżycko, ul. Warszawska 5
Telefon:886307050
E-mail:czlowiekoto@o2.pl
Www:www.facebook.com/czlowiekoto
Branża / Charakterystyka

Jesteśmy organizacją, która skupia ludzi wykształconych, głównie w dziedzinach związanych ze wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami. Jesteśmy gotowi do współpracy z samorządami lub osobami prywatnymi, w celu prowadzenia lub rozwijania placówek (mamy ku temu niezbędne prerogatywy, w tym odpowiednie wykształcenie, wiedzę i staże w różnych miejscach, w tym w instytucjach pomocy społecznej, jak również empatyczne podejście do ludzi) oraz w podejmowaniu wszelkiego rodzaju inicjatyw prospołecznych. Jesteśmy też w stanie stworzyć mapę nowoczesnego i kompleksowego systemu wsparcia dla osób zależnych. Pragniemy cały czas się rozwijać, mamy "otwarte umysły", doświadczenie oraz dużo energii i zapału do działania, który pragnęlibyśmy efektywnie spożytkować dla dobra społeczności lokalnej.


członkowie zarządu:

Mgr. Barbara Nowosielska - Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku: pedagogika o specjalizacji: praca socjalna, wcześniej pedagogiczne studia licencjackie o specjalizacji: praca socjalna i resocjalizacja. Ukończyła również dwa kierunki studiów podyplomowych: oligofrenopedagogika z socjoterapią oraz organizacja pomocy społecznej. Na co dzień pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy jako instruktor terapii zajęciowej (i z-ca kierownika) oraz w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku jako streetworker. Wcześniej miała okazję pracować m.in. w MGOPS w Rynie jako asystent rodziny, MOPS Giżycko jako opiekunka środowiskowa, w Domu św. Faustyny (tzw. Dom Dziecka) jako pracownik socjalny a także w PCPR Giżycko (staż jako referent i pedagog ulicy), u Komornika Sądu Rejonowego w Giżycku (staż jako referent sądowy), w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Giżycku (wychowawca) i OPTIMUM Centrum Kształcenia w Olsztynie (instruktor/ trener zajęć warsztatowych). Posiada liczne uprawnienia zdobyte w czasie szkoleń i kursów, takich jak choćby: kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i zależnych z elementami masażu leczniczego, uprawnienia wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kursy języka migowego na poziomie A1, języka angielskiego z obsługą komputera, choreoterapii i kinezjologii edukacyjnej. Animatorka czasu wolnego. Zna podstawy prawa oraz ustawy o pomocy społecznej (wraz z obowiązującymi rozporządzeniami) oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pasjonatka muzyki i ogrodów, wielbicielka psów.

Mgr. Aneta Styczkiewicz- Górska - Absolwentka magisterskich studiów biologicznych oraz podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika- rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie nauczyciel wspomagający w II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku. Specjalistka w dziedzinie osób z autyzmem i zespołem aspergera. Posiada znajomość ustawy o systemie oświaty i aktów pokrewnych. Wielbicielka książek, mocnej muzyki i filmów kryminalnych.

Mgr. Adam Górski - tytuł magistra obroniony na wydziale historii (jednolite studia magisterskie o specjalizacji nauczycielskiej), jednak prawie całe swoje zawodowe życie związany z pracą z osobami niepełnosprawnymi i zależnymi. Absolwent dwóch kierunków studiów podyplomowych: oligofrenopedagogiki i organizacji pomocy społecznej. Od 2007 roku pracuje jako instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rynie. Brał czynny udział w procesie powstawania tejże placówki i jej rozwoju (m.in. pomoc przy jej rozbudowie, organizacja imprez wyjazdowych). Wcześniej miał okazję na rozwój zawodowy m.in. w: Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rynie (instruktor terapii zajęciowej), Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku (opiekun-wychowawca w klubie młodzieżowym), Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Giżycku (asystent osoby niepełnosprawnej) oraz w Sądzie Rejonowym w Giżycku (pomocnik sekretarza sądowego). Uczestnik wielu szkoleń i kursów zawodowych i innych (m.in. z pozyskiwania funduszy na działalność organizacji). W 2017 roku uczestniczył w wyjeździe do Aachen w Niemczech, gdzie miał okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tamtejszego systemu opieki (m.in. mieszkania chronione, praca osób niepełnosprawnych oraz odpowiedniki naszych ŚDS- ów, DPS-ów, WTZ-ów i dziennych centrów seniora). Odbył także wizytę studyjną w fundacji Barka w Poznaniu, prowadzącą sieć Centrów Integracji Społecznej oraz przeprowadził wiele obserwacji placówek głównie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (przede wszystkim ŚDS-y ale także WTZ-y, ZAZ-y i ZPCh-y). Zainteresowany innowacyjnością w tworzeniu sieci opieki nad osobami zależnymi (m.in. uczestnik konferencji o innowacyjnych usługach środowiskowych i społecznych na rzecz osób starszych"). Znawca zagadnień z dziedziny niesprawności ruchowej i umysłowej (w tym schizofrenii, depresji i choroby alzheimera) i tyflopedagogiki. Muzykoterapeuta. Posiada znajomość podstaw prawnych (m.in. KK, prawa pracy, ustawy o zamówieniach publicznych) oraz ustaw i rozporządzeń z dziedziny systemu opieki społecznej. Prywatnie pasjonat słuchania i tworzenia muzyki, filmu, sportu (głównie gier zespołowych), komputerów i internetu oraz pozyskiwania wiedzy o świecie współczesnym.

W razie potrzeby jesteśmy w stanie zasięgnąć opinii innych osób związanych ze środowiskiem.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS