Strategia Rozwoju Giżycka | Głos mieszkańców

Od 21 sierpnia do 25 września 2023 r. trwały konsultacje społeczne do projektu "Strategii rozwoju Giżycka na lata 2023-2030" oraz "Diagnozy sytuacji społecznej i gospodarczej przestrzeni Miasta Giżycka".

Swoje uwagi do dokumentów mogli wnieść wszyscy zainteresowani poprzez wypełnienie ankiety online bądź tradycyjnie, poprzez dostarczenie ankiety do Urzędu Miejskiego w Giżycku, czy też zgłoszenie ustne uwag podczas organizowanych dyżurów stacjonarnych. 

 

Projekt „Strategii Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030” oraz formularz zgłaszania uwag został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. 122, a także opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w BIP.

Informacje o przebiegu prac nad dokumentem są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz w BIP.

 

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1219/wiadomosc/665486/strategia_rozwoju_gizycka_na_lata_20232030