strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

Strefa płatnego parkowania w okolicy plaży miejskiej

30 czerwca 2013
dodał(a): UM Wojciech

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
w Giżycku w okolicy plaży miejskiej 

od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.

 

ZARZĄDZENIE I MAPKA POGLĄDOWA ZOBACZ... 

 

1. Strefa płatnego parkowania (SPP) obejmuje:

 • plac Andrzeja „Balona” Tarasiewicza,
 • część działki  która zlokalizowana jest w północnej części parkingu przylegającego  do alejki parkowej.

2. Parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w SPP pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się za parkowanie codziennie w godzinach od 9.00 do 18.00.

 

3. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP:

 • za czas postoju do pół godziny                                           -           1,00 zł
 • za pierwszą godzinę postoju                                               -            2,00 zł
 • za drugą godzinę postoju                                                    -            2,40 zł
 • za trzecią godzinę postoju                                                   -            2,80 zł
 • za czwartą i każdą następną godzinę postoju                -            2,00 zł

4. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości  lub przekroczenie opłacanego czasu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł, niezależnie do obowiązku uiszczenia opłaty za

parkowanie.

 

Zasady korzystania z parkomatu:

 1. Opłatę za parkowanie uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju.
 2. Opłatę za parkowanie uiszcza się monetami w parkomacie.
 3. Bilet opłaty parkingowej wydany z parkomatu winien być umieszczany za szybą pojazdu parkującego w SPP w sposób w pełni czytelny dla kontrolerów strefy.
 4. Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu do czasu upływu opłaconego okresu.
 5. Wniesienie opłaty nie powoduje powstania roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego.
 6. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 
 7. Opłatę dodatkową wraz z nieuiszczoną opłatą za parkowanie uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
 8. Nieuiszczone opłaty za parkowanie i opłaty dodatkowe podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie następujących pojazdów:

 1. taksówek – za postój do 10 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub wysiadaniem pasażera, 
 2. pojazdów dostarczających zaopatrzenie do lokali gastronomicznych – przez czas rozładunku, nie dłużej niż 15 minut.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS