Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów | 10 października

Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów obchodzony jest na całym świecie 10 października. Poprzez obchody rozpowszechniana jest wiedza o hospicjach. To niezwykle ważne, ponieważ samo słowo hospicjum w wielu osobach wywołuje dreszcze. A cel tych jednostek jest niezwykle szczytny i trzeba walczyć ze stereotypami, by hospicja mogły pomagać wszystkim, którzy tej specjalistycznej pomocy potrzebują.

 

Ruch hospicyjny rozwija się w Polsce od lat osiemdziesiątych. Impulsem do powstania był rodzący się sprzeciw środowisk medycznych wobec braku odpowiedniej opieki dla ludzi śmiertelnie chorych i cierpiących.
Dziś, po prawie 40 latach, opieka paliatywna stała się dziedziną medycyny. Personel medyczny może wybierać spośród szerokiej oferty edukacyjnej m.in. otworzono specjalizacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy i opieki paliatywnej dla pielęgniarek, uruchomiono studia z zakresu psychoonkologii.
Prężnie działają także specjalistyczne instytucje jak Forum Hospicjów Polskich, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, pełnomocnik ds. opieki paliatywnej Ministra Zdrowia, działają konsultanci z medycyny paliatywnej i pielęgniarskiej opieki paliatywnej krajowi i wojewódzcy.
Hospicja, mimo ogromu pracy i chęci niesienia pomocy wciąż borykają się z problemami takimi jak:

  • brak lekarzy i pielęgniarek,
  • brak funduszy.


Jedyne hospicjum w Giżycku prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei opieki paliatywnej, zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobami nowotworowymi. Prezesem Stowarzyszenia „Promyk” jest Pani Maria Popieluch, osoba która codziennie przekracza zakres swoich zwykłych obowiązków, niesie pomoc potrzebującym, udziela się charytatywnie.

 

W tym roku hospicjum świętuje 20 lat działalności. Uroczystość z okazji obchodów odbędzie się 16 października. Szczegóły wydarzenia. 

 

Z okazji Światowego Dnia Opieki Paliatywnej życzymy Pani prezes, członkom zarządu oraz wszystkim współpracownikom wytrwałości i satysfakcji z realizowanej misji.

Fot. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” Maria Popieluch, gizycko.pl/ T. Karolski

Fot. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” Maria Popieluch, gizycko.pl/ T. Karolski  

 

Giżyckie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” można wspomóc poprzez:

  • Przekazanie 1% swojego podatku na rzecz stowarzyszenia, numer KRS. 0000030497,
  • Wpłaty na konto stowarzyszenia: Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku, 77 9343 0005 0014 1673 2000 0010,
  • organizowanie zbiórek wśród swoich znajomych: na ślubie, na pogrzebie czy uroczystości rodzinnej.

Fot. gizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski