strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 24 listopada 2020   pogoda
media

Nasze Miasto

System alarmowy obrony cywilnej

SYSTEM ALARMOWY OBRONY CYWILNEJ

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego  zareagowania.

 

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się:

- syreny wchodzące w skład centralnych systemów alarmowych miast,

- rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne,

- radiowęzły radiofonii przewodowej,

- syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (zakładów pracy, ochotniczych straży pożarnych),

- zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi).

 

SYGNAŁY ALARMOWE I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:

(kliknij aby powiększyć)

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

- włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość kanału stacji lokalnej;

- postępować zgodnie z podawanymi komunikatami,

- wykonywać polecenia organów kierujących akcją.

 

ALARM POWIETRZNY

- ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe, latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy,

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe,

- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,

- zawiadomić o alarmie sąsiadów,

- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,

- podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej,

- prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału powinni je zatrzymać. Pojazdy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

 

ALARM O SKAŻENIACH

- włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość kanału stacji lokalnej,

- postępować zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach,

- wykonywać polecenia organów kierujących akcją ratowniczą.

 

JEŚLI JESTEŚ W MIEJSCU GDZIE NASTĄPIŁA AWARIA:

- wykonuj polecenia organów służb ratowniczych, porządkowych i obrony cywilnej.

 

JEŚLI JESTEŚ W MIESZKANIU:

- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz, mokrą tkaniną,

- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do ochrony dróg oddechowych (najlepiej nawilżyć je wodnym roztworem sody oczyszczonej),

- nie opuszczaj mieszkania do czasu przybycia służb ratowniczych.

 

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,

- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności , wody, paszy,

- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,

- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb obrony cywilnej.

 

ODWOŁANIE KOMUNIKATU

- opuść schron (ukrycie),

- w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,

- przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych ) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,

- przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,

- stosować się ściśle do zaleceń organów obrony cywilnej.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS