strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 19 stycznia 2021   pogoda
media

Architektura i zagospodarowanie przestrzenne

System Informacji Przestrzennej Miasta

Ważne

Burmistrz Giżycka informuje, że od 27.01.2017 r. aktualny system informacji przestrzennej miasta jest dostępny na portalu Atlas Warmii i Mazur: http://atlas.warmia.mazury.pl/mpzp/

Dotychczasowy portal: http://www.sip.gizycko.pl/ będzie funkcjonował do końca czerwca 2017 r., ale nie będzie aktualizowany.

Zachęcamy do korzystania z usług nowego portalu!

 

 

System Informacji Przestrzennej Giżycka udostępnia w formie elektronicznej posiadane mapy miasta: ewidencyjną, topograficzną i ortofotomapę, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

Zapraszamy na stronę internetową

http://atlas.warmia.mazury.pl/mpzp/

 

 

Można tu zdobyć wiele interesujących informacji o Giżycku czy wybranej nieruchomości wirtualnie bez konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim.

 

 

SIP Giżycka pozwala na szybkie zlokalizowanie interesującej nas działki, budynku czy konkretnego adresu na obszarze miasta. Za pomocą wyszukiwarki znajdziemy również aktualny plan miejscowy zagospodarowania konkretnego terenu. Możemy wykonać pomiary odległości, powierzchni, dokonać identyfikacji obiektów, wyświetlenia dokumentu w postaci tekstu Miescowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Giżycka. Istnieje też opcja wydruku aktualnego widoku strony.

 

Obsługa Atlasu Warmii i Mazur:

 

Po wejściu na stronę internetową www.atlas.warmia.mazury.pl po kliknięciu modułu Planowanie przestrzenne pojawi się mapa przedstawiająca Województwo Warmińsko – Mazurskie, na której należy znaleźć miasto Giżycko.

 

 

Moduł planowania przestrzennego dla miasta Giżycka umożliwia:

- wyszukiwanie planów Giżycka,

- obsługę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa,

- obsługę rysunków planów Giżycka.

 

 

Aby sprawdzić jaki plan miejscowy obowiązuje dla wybranej działki należy kliknąć ikonę Legenda/Rysunek planu na dolnym pasku narzędziowym, a następnie kliknąć wybraną działkę. Zostanie wyświetlone okno MPZP: Wybierz plan z listą planów dostępnych w miejscu kliknięcia. Lista zawiera nazwę planu oraz opis planu dostępny po kliknięciu. Rysunek planu dostępny jest po kliknięciu odpowiedniej ikony. Skan rysunku planu przycięty do zasięgu planu wyświetlony zostanie w widoku mapy oraz panelu Zawartość mapy.

 

 

Szczegółowa obsługa Atlasu została opisana w zakładce „Pomoc” dla Modułu Planowanie Przestrzenne w serwisie Atlas Warmii i Mazur.”

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS