strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 28 listopada 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Szkoła Podstawowa nr 4

                      
                             
 

Projekt „Pomocna dłoń”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)

 

www.pomocnadlon.gizycko.pl

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 30.06.2011

 

 Koordynatorka w Szkole Podstawowej nr 4:

Elżbieta Brant

 

"Pomocna dłoń" Szkoła Podstawowa nr 4 "Pomocna dłoń" Szkoła Podstawowa nr 4 "Pomocna dłoń" Szkoła Podstawowa nr 4 "Pomocna dłoń" Szkoła Podstawowa nr 4 "Pomocna dłoń" Szkoła Podstawowa nr 4 "Pomocna dłoń" Szkoła Podstawowa nr 4

 

Od  1  września 2009 rozpoczęto w  czterech  giżyckich szkołach podstawowych (SP 3, 4,6,7) oraz w trzech gimnazjach (1,2,3), realizację  projektu „Pomocna Dłoń”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Celem projektu jest wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie naszego miasta,  poprzez wzmocnienie działań ukierunkowanych na pomoc uczniom.

 

Uczniowie  uczestniczą w zajęciach:

  • specjalistycznych tj. logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych - z tej formy pomocy korzysta 205 osób,
  • dydaktyczno- wyrównawczych :  na tego typu zajęcia uczęszcza 421 osób.

Ponadto w każdej szkole  uruchomiono punkty konsultacyjne, które ułatwiają i umożliwiają dostęp do pomocy psychologicznej.  Dotychczas skorzystało z niej 38 uczniów.

 

W celu   sprawnej realizacji działań przewidzianych w projekcie,  prowadzący  zajęcia  nauczyciele  wykorzystują zakupiony sprzęt  tj. mikroskopy, słowniki, programy komputerowe,  kalkulatory, filmy edukacyjne, tablice interaktywne, tablice suchościeralne, rzutniki multimedialne, laptopy z oprogramowaniem, publikacje edukacyjne, zestawy do budowy modeli chemicznych, podręczniki językowe, gry logiczne, układanki edukacyjne.  Po  zakończeniu realizacji projektu sprzęt przejdzie  na własność  szkół i służyć będzie  realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów.

 

Koordynatorzy projektu uczestniczą w organizowanych przez Biuro Projektu spotkaniach, na których omawiane są bieżące sprawy.

 

Z realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 4:

W Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku w ramach projektu odbywają się 32 godziny zajęć pozalekcyjnych tygodniowo:

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 15 godzin:

j. angielski - 3 godziny tygodniowo

Matematyka - 6 godzin tygodniowo

Informatyka – 2 godziny tygodniowo

Przyroda – 2 godziny tygodniowo

Nauczanie zintegrowane – 2 godziny tygodniowo

  • Zajęcia specjalistyczne
    (korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne) -15 godzin:

zajęcia k-k – 10 godzin tygodniowo

zajęcia logopedyczne – 5 godzin tygodniowo

  • konsultacje psychologiczne – 2 godziny

Łącznie uczestniczy w zajęciach 124 uczniów. Z budżetu projektu zakupiono 3 tablice suchoscieralne, 3 laptopy i 3 rzutniki multimedialne. Na bieżąco kupowane są materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć. Do 22 grudnia 2009r. odbyło się w szkole 352 godziny zajęć. Nauczyciele prowadzący zajęcia stale monitorują frekwencję na zajęciach oraz postępy w nauce uczestników.  Zajęcia bazują na najnowszych osiągnięciach dydaktycznych i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Dzięki małej liczebności grup obserwujemy zwiększoną efektywność zajęć i indywidualne podejście prowadzącego do potrzeb uczniów. Więcej informacji i szczegółowy harmonogram zajęć na stronie internetowej szkoły: www.czworeczka.pl.

 

Autorkami i szkolnymi koordynatorami projektu są:

Katarzyna Banach - Gimnazjum nr 1

Janina Morska - Gimnazjum nr 2

Elżbieta Brant - Szkoła Podstawowa nr 4

Ewelina Skórnóg - Szkoła Podstawowa nr 6

Grażyna Pietrukaniec - Szkoła Podstawowa nr 7

Anna Stodulska - Zespół Szkół nr 1

 

 

informacje i zdjęcia:

szkolny koordynator projektu Elżbieta Brant - Szkoła Podstawowa nr 4

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS