strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 23 kwietnia 2021   pogoda
media

Unia Europejska

Szkoła Podstawowa nr 6

                      
                             

 

Projekt „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)

 

www.naszaprzyszlosc.gizycko.pl

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 31.07.2011

 

Adresatami projektu są:

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku

 

 Koordynator w Szkole Podstawowej nr 6:

Tomasz Sztafa

 

Przedstawienie 'ambaras' Zajęcia informatyczne Jasełka Jasełka Kamera Kółko matematyczne Plakaty ekologiczne Sprzęt nagłośnieniowy Zajęcia taneczne Na wycieczce Na wycieczce Na wycieczce

 

Od września 2009 r. w giżyckich szkołach, czterech podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 3, 4, 6, 7) i trzech gimnazjach (Gimnazjum nr 1, 2, 3) rozpoczęła się realizacja projektu „Naszą Przyszłość kształtuje teraźniejszość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest:

- stworzenie oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z uwzględnieniem aktywnego i bezpośredniego obcowania ze sztuką,

- zwiększenie motywacji do dalszego pogłębiania wiedzy, rozwijania talentów i zainteresowań przez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych,

- zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

 

Rekrutacja została przeprowadzona w szkołach, przez odpowiednie osoby. Można było zgłaszać się również osobiście do szkolnych koordynatorów projektu. Projekt realizowany będzie do lipca 2011 r.

 

Projekt jest spójny z  POKL, z celami szczegółowymi priorytetu IX poprzez:

- oddziaływanie szkół na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- zmniejszenie dysproporcji w stopniu opanowania kompetencji kluczowych wewnątrz szkół i pomiędzy szkołami

 

Projekt wykazuje spójność z polityką oświatową prowadzoną w Giżycku w oparciu o Uchwałę nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej z dnia 21.10.2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w Giżycku w latach 2005-2010.

 

z realizacji projektu w SP6:

 

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w ramach projektu "Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość" działa 13 kółek zainteresowań: zespół tańca, zajęcia dziennikarsko-teatralne, czytelnicze, teatralne, ICT, koło matematyczne, języka angielskiego oraz przyrodniczo-ekologiczne.

 

Udział w zajęciach w SP 6 bierze 122 uczniów. Na zajęciach uczniowie rozwijają swoje zainteresowania. np.:

-        Na zajęciach informatycznych (ICT) uczniowie młodszych klas pracując w programach Microsoft Office Power Point i Microsoft Office Word, tworząc albumy lub kartki z życzeniami. Starsi zaś uczą się tworzenia stron internetowych w programie FrontPage. Poznają też metody obróbki zdjęć fotograficznych i innych obiektów graficznych.

-        Podczas zajęć tanecznych uczniowie ćwiczą aerobik oraz poznają podstawowe kroki tańca towarzyskiego. W roku 2010 uczestnicy zajęć planują przygotować ciekawe układy i zaprezentować je społeczności szkolnej.

-        Na kółku ekologiczno-przyrodniczym uczniowie klasy I i II m. in. poznali pojęcie recyklingu, uczyli się odpowiednio segregować śmieci, a zdobytą wiedzę wykorzystali w pracy plastycznej pod hasłem "Rady na odpady". Uczniowie klas IV-VI m. in. brali udział w zajęciach terenowych, których tematem była ocena stanu czystości wód jezior okolic Giżycka oraz stanu zanieczyszczenia środowiska za pomocą skali porostowej; tworzyli również plakaty będące próbą odpowiedzi na pytanie „Dlaczego wyginęły dinozaury?”

-        Zajęcia matematyczne mają charakter zabawy z matematyką i wykorzystują m.in. zapałki, rebusy,  krzyżówki, łamigłówki, sudoku, labirynty, kwadraty magiczne i gry (bingo, piotruś, domino).

-        Podczas zajęć czytelniczych uczniowie dyskutują o czytanych książkach (np. Bracia Lwie Serce Astrid Lindgren czy Mały Bizon Arkadego Fiedlera). Przygotowują prezentacje na temat ciekawych książek i ich autorów. Poznają utwory poetyckie znanych poetów polskich (Szymborskiej, Leśmiana, Mickiewicza, Herberta czy Iwaszkiewicza). Nabywają również podstawy umiejętności odczytywania dzieł malarskich.

 

Od września do grudnia zorganizowano również kilka imprez szkolnych:

-        28 listopada 2009r. 40 uczestników zajęć artystycznych wzięło udział w wycieczce do Warszawy. Celem wycieczki było obcowanie ze sztuką i kulturą. Program wyjazdu obejmował seans trójwymiarowego filmu w kinie iMax, zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki oraz spacer po Łazienkach.

-        W grudniu 2009r. uczestnicy kółka teatralnego trzykrotnie zaprezentowali (klasom O - III, IV - VI oraz rodzicom) przedstawienie pt. Ambaras w bajkowym lesie". Podczas jednej inscenizacji wystąpili bohaterowie różnych bajek.

-        22 grudnia 2009r. uczestnicy kółka teatralnego przedstawili jasełka dla klas O - III. Główną myślą przedstawienia było przekazanie darów małemu Jezusowi. Oprócz tradycyjnych kolęd aktorzy w nietypowy sposób zaśpiewali kilka utworów, które połączyli z ruchem tanecznym.

 

W ramach projektu został zakupiony niezbędny sprzęt: laptop z projektorem, kamera, zestaw nagłaśniający i książki do nauki języka angielskiego.

 

Autorami i  szkolnymi koordynatorami projektu są:

Monika Organ - Gimnazjum nr 1

Irena Kwiatkowska - Gimnazjum nr 2

Iwona Kochanowska - Szkoła Podstawowa nr 4

Tomasz Sztafa - Szkoła Podstawowa nr 6

Joanna Danielczyk - Szkoła Podstawowa nr 7

Elżbieta Poboża - Zespół Szkół nr 1

 

Biuro Projektu „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”
(nadzór i realizacja):

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: (087) 428 29 35, fax: (087) 428 29 35,

e-mail: piotr.szulc@gizycko.pl , joanna.rybarczyk@gizycko.pl

 

 

zdjęcia i informacje:

szkolny koordynator projektu 

Tomasz Sztafa - Szkoła Podstawowa nr 6

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS