strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 23 kwietnia 2021   pogoda
media

Unia Europejska

Szkoła Podstawowa nr 7

                      
                             

 

Projekt „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)

 

www.naszaprzyszlosc.gizycko.pl

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 31.07.2011

 

Adresatami projektu są:

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku

 

 Koordynatorka w Szkole Podstawowej nr 7:

Joanna Danielczyk

 

„Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” SP7 Występ koła teatralne jęz. angielskiego 20.04.2010 Występ koła teatralne jęz. angielskiego 20.04.2010 Występ koła teatralne jęz. angielskiego 20.04.2010 Występ koła teatralne jęz. angielskiego 20.04.2010 Występ koła teatralne jęz. angielskiego 20.04.2010 Występ koła teatralne jęz. angielskiego 20.04.2010

 

Od września 2009 r. w giżyckich szkołach, czterech podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 3, 4, 6, 7) i trzech gimnazjach (Gimnazjum nr 1, 2, 3) realizowany jest projekt „Naszą Przyszłość kształtuje teraźniejszość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest:

- stworzenie oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z uwzględnieniem aktywnego i bezpośredniego obcowania ze sztuką,

- zwiększenie motywacji do dalszego pogłębiania wiedzy, rozwijania talentów i zainteresowań przez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych,

- zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

 

Rekrutacja została przeprowadzona w szkołach, przez odpowiednie osoby. Można było zgłaszać się również osobiście do szkolnych koordynatorów projektu. Projekt realizowany będzie do lipca 2011 r.

 

Projekt jest spójny z  POKL, z celami szczegółowymi priorytetu IX poprzez:

- oddziaływanie szkół na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- zmniejszenie dysproporcji w stopniu opanowania kompetencji kluczowych wewnątrz szkół i pomiędzy szkołami

 

Projekt wykazuje spójność z polityką oświatową prowadzoną w Giżycku w oparciu o Uchwałę nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej z dnia 21.10.2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w Giżycku w latach 2005-2010.

 

Z realizacji projektu w SP7:

 

W Szkole Podstawowej Nr 7 w okresie od 1.09.2009  do 31.08.2011 realizowany  jest projekt finansowany  przez   Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Joanna Danielczyk.

Projekt pod nazwą „NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ KSZTAŁTUJE TERAŹNIEJSZOŚĆ” jest adresowany do uczniów  pragnących rozwijać swoje pasje i zainteresowania.  W naszej szkole dzieci uczestniczą w zajęciach: artystycznych, matematyczno – przyrodniczych, informatycznych oraz językowych. Do nauki języków zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów. Nauczyciele do prowadzenia zajęć otrzymali materiały biurowe. Także ze środków EFS nasza szkoła otrzymała na prowadzenie zajęć : 2 laptopy z rzutnikami, 2 aparaty fotograficzne, kamerę cyfrową, sprzęt nagłaśniający.

 

7.11.2009r. uczniowie z koła przyrodniczo-turystycznego prowadzonego przez panią Urszulę Reichert, zapoznali się z zabytkami architektury, kultury ludowej Mazur. Odwiedzili Węgorzewo (Muzeum Kultury Ludowej, Muzeum Zabytków Kolejnictwa). Uczestniczyli w zajęciach w pracowni kwiaciarstwa. Wędrowali wzdłuż Kanału Mazurskiego zobaczyli śluzy w Leśniewie Dolnym i Górnym. Obejrzeli pałac rodziny Lehndorfów w Sztynorcie. Wszystkie te atrakcje zapewnił im udział w rajdzie autokarowo-pieszym "Wokół jeziora Mamry - śladami zabytków architektury i kultury ludowej" w ramach projektu NPKT.

 

21 listopada 2009r. grupa uczniów zajęć artystycznych odwiedziła Warszawę. Podczas wycieczki uczestnicy obejrzeli w kinie 3D film Roberta Zemeckisa "Opowieść wigilijną".


W Muzeum Etnograficznym podziwiali galerię polskiej sztuki ludowej, ubiory mieszkańców wsi końca XIX wieku oraz rękodzieło i rzemiosło ludowe. Największe zainteresowanie wzbudziła jednak ekspozycja sztuki afrykańskiej i japońskiej oraz prezentacja kultury materialnej i rytuałów rdzennych mieszkańców Australii i Melanezji.

 

Wszystkie atrakcje finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Młodzi aktorzy z Koła teatralnego języka angielskiego prowadzonego przez panią Beatę Harasim w SP 7, przygotowali przedstawienie adresowane do uczniów klas I i II pt. Freddy learns to count. Bohaterami są sympatyczne zwierzątka: nauczycielka – sowa Dock ( w tej roli wystąpiła Kasia Bujwid) oraz uczniowie: lis Freddy (Olek Gryczka), sroka Tricky (Kinga Wieczorek), mysz Pink (Karolina Szczepkowska), wiewiórka Swish (Sylwia Wasilewska), wydra Splash (Rozia Świca), wilk Bob (Dominika Miklus) jeż Rolly (Gabrysia Boczar). Narratorzy – Kamila Ostrowska i Piotrek Bankiewicz wprowadzają odbiorców do barwnego świata leśnych zwierząt. Sztuka w zabawny sposób pomaga młodym widzom w nauce angielskich liczebników oraz podstawowych zwrotów w tym języku. Widownia z wielkim zainteresowaniem obejrzała przygody niesfornego liska. Wszystkie jego gafy, w tym także te matematyczne, wywoływały salwy śmiechu.

 

Uczestnicy zajęć teatralnych - uczniowie klasy IVE pokazali prawdziwy kunszt aktorski. Własnoręcznie, czasami z pomocą rodziców, przygotowali także oprawę plastyczną: kostiumy i dekoracje. Dzieci wykorzystały sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach projektu "Naszą Przyszłość Kształtuje Teraźniejszość". Podczas pięciu przedstawień sztukę obejrzało ponad 200 widzów.

 

W szkole 20 kwietnia 2010r. aktorzy mieli zaszczyt wystąpić przed panią burmistrz Jolantą Piotrowską. Byli też przedsawiciele urzędu miasta: pani Elżbieta Ołoszyńska - skarbnik miasta, pan Piotr Szulc - dyrektor MZOSiP, Barbara Caban - pracownik MZOSiP, pan Marian Lemecha - przewodniczący Rady Miasta, dyrektorzy szkół: pan Jan Kulas - dyr. Gimnazjum nr2, pani Monika Organ - dyr. Gimnazjum nr1, pani Joanna Stańczuk - dyr. SP 4 , pani Irena Ferenc - dyr. SP 6, pani Ewa Lewińska - dyr. Zespołu Szkół nr 1, oczywiście dyrektorzy SP7, a także: pan Waldemar Czernecki - członek Rady Rodziców (zdjęcia z przedstawienia w fotogalerii powyżej).

 

Więcej o projekcie i galerie zdjęć:

na stronie szkolnej Szkoły Podstawowej nr 7 www.sp7.gizycko.edu.pl

 

 

Autorami i  szkolnymi koordynatorami projektu są:

Monika Organ - Gimnazjum nr 1

Irena Kwiatkowska - Gimnazjum nr 2

Iwona Kochanowska - Szkoła Podstawowa nr 4

Tomasz Sztafa - Szkoła Podstawowa nr 6

Joanna Danielczyk - Szkoła Podstawowa nr 7

Elżbieta Poboża - Zespół Szkół nr 1

 

Biuro Projektu „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”
(nadzór i realizacja):

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: (087) 428 29 35, fax: (087) 428 29 35,

e-mail: piotr.szulc@gizycko.pl , joanna.rybarczyk@gizycko.pl

 

 

zdjęcia i informacje:

szkolny koordynator projektu Joanna Danielczyk - Szkoła Podstawowa nr 7

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS